Alytaus rajono viešoji biblioteka

Nemokamos paslaugos

 • knygos į namus;
 • informaciniai ir periodiniai leidiniai skaitykloje;
 • konsultacijos informacijos paieškos klausimais;
 • kraštotyros darbai, reti leidiniai, rankraščiai, dokumentai;
 • garsinės knygos;
 • fonoteka;
 • internetas;
 • informacijos paieška prenumeruojamose duomenų bazėse:
 • naudojimasis elektroniniais žodynais, enciklopedijomis, žinynais;
 • virtualus užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) mokymasis;
 • lokali elektroninė duomenų bazė „Alytaus krašto etnokultūra“;
 • tarpbibliotekinio abonemento paslaugos;
 • vaikų knygų šventės, ekskursijos ir edukacinės programos mažiesiems bibliotekos vartotojams;
 • naujų knygų pristatymai, parodos, susitikimai ir kiti renginiai