Alytaus rajono viešoji biblioteka

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Grožinė literatūra
Jaunimo garantijos
Knygų recenzijos
Literatūra vaikams
Naujienos
Naujos knygos
Parodos
Renginiai
Šakinė literatūra
final-logo

Apie biblioteką

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos misija – kaupti, saugoti ir teikti visuomenei žinias, patirtį, sudaryti sąlygas naudotis dokumentuose bei elektroninėse laikmenose fiksuota informacija, kurti visoms gyventojų grupėms prieinamą bibliotekos paslaugų sistemą.

Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka – demokratinė institucija, užtikrinanti kultūros ir žinijos tęstinumą visuomenėje. Ji garantuoja kiekvieno piliečio pasirinkimo ir raiškos laisvę.

Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka kaupia universalų dokumentų fondą pagal Alytaus rajono vartotojų poreikius ir turimus finansinius išteklius.

Pagrindiniai tikslai – Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų infrastruktūros gerinimas, naujų informacinių technologijų sklaidos užtikrinimas, kokybiškas bibliotekinis ir informacinis Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų vartotojų aprūpinimas, teikiamų paslaugų įvairovė, Alytaus krašto rašytinio paveldo kaupimas, saugojimas, sklaida.