Alytaus rajono viešoji biblioteka

2013 metai

  • Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka parengė ir įgyvendino 2 projektus, kuriuos iš dalies finansavo Kultūros rėmimo fondas: „Tikro garso valanda“, skirtas lietuvių rašytojų profesionalios kūrybos populiarinimui ir projektas „Cieskim kelalį dzūkų žodeliu", skirtas tarmių metams. Šių projektų veiklos buvo vykdomos Daugų, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Pivašiūnų, Punios seniūnijose.
  • Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka sėkmingai dalyvavo Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos duomenų bazės kūrime, buvo Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos partneriu, įgyvendinant projekto „Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones“ edukacinės sistemos diegimo veiklas.