Alytaus rajono viešoji biblioteka

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Grožinė literatūra
Jaunimo garantijos
Knygų recenzijos
Literatūra vaikams
Naujienos
Naujos knygos
Parodos
Renginiai
Šakinė literatūra
final-logo

Bibliotekos veiklos sritys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių. 2 redakcija (EVRK 2 red.):

91.01 Bibliotekų ir archyvų veikla;

 


Bibliotekos veiklos rūšys:

18.1 Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos;
18.14 Įrišimas ir susijusios paslaugos, kodas;
58.11 Knygų leidyba;
58.14 Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba;
59.14 Kino filmų rodymas;
62.09 Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla;
63.9 Kita informacinių paslaugų veikla;
63.12 Interneto vartų paslaugų veikla;
73.20 Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;
74.2 Fotografavimo veikla;
77.40 Intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus autorių teisių saugomus objektus, išperkamoji nuoma;
79.90 Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla;
82.19 Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla;
85.5 Kitas mokymas;
85.52 Kultūrinis švietimas;
85.59 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;
90.0 Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;
90.03 Meninė kūryba;
93.29 Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla;
94 Narystės organizacijų veikla;
94.12 Profesinių narystės organizacijų veikla;