Alytaus rajono viešoji biblioteka

2006 metai

  • LR Kultūros ministerija iš Etninės kultūros ir regionų kultūros programos skyrė finansavimą Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektui „Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kraštotyros duomenų bazės (DB) antros dalies sukūrimas elektroninėje laikmenoje“.

  • Alytaus apskrities kultūros rėmimo programų komisija paskyrė lėšas Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektui „Dainavos krašto rašytinio paveldo sklaida Alytaus apskrityje” ir Makniūnų filialo projektui „Iš praeities į dabartį”.

  • Alovės, Daugų, Makniūnų, Vankiškių filialai dalyvavo Alytaus rajono savivaldybės lėšomis remiamų programų konkurse. Šiems filialams skirtas finansavimas renginių organizavimui.