Elektroninis bibliotekos katalogas

Jaunimo garantijos

Kviečiame naudotis elektroninėmis paslaugomis

Duomenų bazės:

Teikiamos mokamos paslaugos

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR ĮKAINIAI

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų sąrašas ir įkainiai patvirtinti Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. K-315 ,,Dėl Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo“.

PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2014 m. lapkričio 24 d.
sprendimu Nr. K-315

 

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Vieneto kaina eurais/litais
1. Lokalaus skaitytojo pažymėjimo išdavimas kalendoriniams metams 0,60 / 2,07
2. Lokalaus skaitytojo pažymėjimo dublikato išdavimas 0,40 / 1,38
3. Elektroninis skaitytojo pažymėjimas, jo dublikato išdavimas 1,00 / 3,45
4. Dokumentų spausdinimas lazeriniu spausdintuvu, 1 puslapis 0,09 / 0,30
5. Dokumentų su įvairiais piešiniais, nuotraukomis, diagramomis spausdinimas spalvotu spausdintuvu ir spalvotų kopijų darymas, 1 kopija A4 – 0,40 / 1,38

A3 – 1,00 / 3,45

6. Dokumentų kopijavimas (skenavimas) be teksto atpažinimo, 1 puslapis 0,40 / 1,38
7. Dokumentų kopijavimas (skenavimas) su teksto atpažinimu, 1 puslapis 0,50 / 1,73
8. Dokumentų kopijavimas A4 – 0,09 / 0,30

A3 – 0,14 / 0,50

9. Konferencijų salės nuoma, 1 val.   9,00 / 31,08
10. Konferencijų salės nuoma su multimedijos įranga, 1 val. 11,00 / 37,98
11. Šalia konferencijos salės esančios patalpos nuoma, 1 val.   4,00 / 13,81
12. Dokumentų įrišimas Iki 20 lapų – 0,70 / 2,42

21–50 lapų - 1,00 / 3,45

51–75 lapų - 1,30 / 4,50

76–100 lapų - 1,50 / 5,18

Nuo 101 lapo - 2,00 / 6,91

13. Dokumentų laminavimas A4 – 1,00 / 3,45

A5 – 0,70 / 2,42

A6 – 0,50 / 1,73

14. Dokumentų perkėlimas į elektronines laikmenas 0,40 / 1,38

Pastabos:

Visas faktines išlaidas, susijusias su dokumentų parsiuntimu iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį abonementą ir išsiuntimu atgal, apmoka patys skaitytojai.