Elektroninis bibliotekos katalogas

Jaunimo garantijos

Kviečiame naudotis elektroninėmis paslaugomis

Duomenų bazės:

Veikla

 1. Nuostatai
 2. Planavimo dokumentai
 3. Naudojimosi biblioteka taisyklės
  3.1. LIBIS vieningo skaitytojo pažymėjimo naudojimosi taisyklės (Priedas Nr. 1)
  3.2. Vartotojo registracijos kortelė (Priedas Nr. 2)
  3.3. Paraiška dėl vaiko (globotinio) iki 16 metų registravimo bibliotekoje (Priedas Nr. 3)
  3.4. Mokamų paslaugų sąrašas ir įkainiai (Priedas Nr. 4)
  3.5. Naudojimosi bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga tvarka (Priedas Nr. 5)
  3.6. Naudojimosi tarpbibliotekiniu abonementu tvarka (Priedas Nr. 6)
  3.7. Dokumentų pripažinimo lygiaverčiais prarastiems arba nepataisomai sugadintiems dokumentams tvarkos aprašas (Priedas Nr. 7)
  3.8. Prašymų bei skundų paslaugomis pateikimo ir nagrinėjimo tvarka (Priedas Nr. 8)
 4. Veiklos sritys
 5. Informacija apie darbo užmokestį
 6. Viešieji pirkimai
 7. Biudžeto vykdymo ataskaitos
 8. Finansinių ataskaitų rinkiniai
 9. Vadovų darbotvarkės
 10. Korupcijos prevencija