Alytaus rajono viešoji biblioteka

Gedulo ir vilties dienos paminėjimas Ūdrijoje

Spausdinti

Birželio 14 dieną Ūdrijos mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenė, Ūdrijos kaimo gyventojai paminėjo Gedulo ir vilties dieną. Bibliotekoje buvo pristatyta paroda „Tremties paženklinti likimai“, kurioje eksponuojami tremtinių asmeniniai daiktai, nuotraukos, dokumentai, liudijantys apie sunkią tremtinio dalią ir begalinį Tėvynės ilgesį. Juos surinko ir saugojo Ūdrijos gyventoja, tautodailininkė, etnografinio kaimo muziejaus įkūrėja Aldona Černauskienė. Ji papasakojo apie vienos šeimos tragišką likimą: tremtį, sunkų bėgimą iš tremties vietos, sūnaus žūtį Lietuvoje, vėl tremtį, reabilitaciją…

Vėliau minėjimo dalyviai apsilankė Ūdrijos kapinėse, uždegė žvakeles ant tremtinių kapų ir susikaupę pagerbė jų atminimą Visuotine tylos minute.

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Ūdrijos filialo vyresn. bibliotekininkė
Rita Karpičienė