Alytaus krašto knygnešiai

      Keturiasdešimt metų daraktoriai ir motinos prie balanos, prie ratelio mokė savo vaikus iš uždrausto elementoriaus lietuviško žodžio ir nugalėjo, todėl ir šiandien mes paminėjome lietuviškos spaudos kančios kelią ir savo džiaugsmą bei viltį - Lietuvišką žodį, kuriam išplisti padėjo ir Dzūkijos krašto knygnešiai. Lietuvos spaudos draudimo metai (1864-1904) į mūsų istoriją įėjo kaip tautinės priespaudos įvaizdis, o knygnešiai - kaip pasišventusių kovotojų dėl savosios demokratinės kultūros sintezė ar simbolis.
      Nedaug knygnešių pėdų liko išmintų mūsų krašte. Daug jų ir liko bevardžiais didvyriais, o ir pačių žymiausių vardai sėdo į užmaršties dulkes. Prisiminkime juos: