NARAŠKEVIČIUS PETRAS
(g.1940 02 24, Trakų k., Širvintų raj.), rašytojas, publicistas

1947-1953 mokėsi Vindeikių (Širvintų raj.) 7-metėje m-kloje,
1961 baigė Panevėžio 1-ąją vid. m-klą eksternu,
1979-1984 studijavo LŽŪA Ekonomikos fakultete.

1956-1957 — Anykščių raj. laikraštyje "Kolektyvinis darbas" lit. darb.,
1957-1958 — laikraštyje "Panevėžio tiesa" kultūros skyriaus vedėjas,
1958-1959 — žemės ūkio skyriaus lit. darb.,
1960-1962 — lit. darb.,
1962-1965 — informacijos skyriaus vedėjas,
1965-1993 — laikraščio "Tiesa" korespondentas,
1995-1997 — laikraščio "Litas" korespondentas,
Buvo savaitraščio "Pietų Lietuva" redaktorius.
Bendradarbiauja su "Alytaus naujienos" laikraščiu.
2004m. dalyvavo Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos surengtuose respublikiniuose trumposios prozos skaitymuose, skirtuose J.Kunčinui -  "Užėjau pas draugą arba Imbiero vakarai"

Parašė literatūrinius miniatiūrų rinkinius: "Į saulę" (1959), "Beržų žydėjimas" (1964), "Gyvasis vanduo" (1978), "Žalias vėjas" (1984);
apsakymų vaikams knygeles "Lapai šneka" (1960), "Žvaigždės skamba" (1963), "Ežerėlių akys" (1988),
apysaką "Didelio miesto gatvė" (1969),
publicistinių apybraižų knygas "Duona ir aritmetika" (1988), "Alksniai prie Širvintos" (1990),
apysakų ir miniatiūrų knygą "Visą birželį nelijo" (1988),
romaną "Ir ateis ta diena" (1999). Vaikų prozoje vyrauja gamtos motyvai, poetizuojama karo bei pokario kasdienybė.

  Akimirkos iš susitikimo su rašytojais P.Naraškevičiumi ir V.Nedzinsku 1995.03.21 bibliotekoje

 


P.Naraškevičius ir V.Nedzinskas

 


P.Naraškevičius, B.Balionienė, V.Nedzinskas