Daugų seniūnija

S. Nėries g. 3, Daugai,
LT-64139 Alytaus r.,
tel. (8~315) 269100

DAUGAI

      XIV-XV amžiuje šioje vietoje buvęs kunigaikščių medžioklės dvaras. 1503 m. Daugai vadinti miestu; buvo pastatyta bažnyčia. Po karų, bado ir maro epidemijos XVIII amžiuje miestas sunyko. Atsigavo amžiaus pabaigoje. 1792 m. miestas gavo Magdeburgo teises. 1862 m. pastatyta mūrinė bažnyčia. Carinės Rusijos laikais Daugai buvo Trakų apskrities valsčiaus centras. Po Pirmojo pasaulinio karo Daugai buvo Alytaus apskrities valsčiaus centras: savivaldybės įstaigos, veikė dvi pradinės mokyklos, paštas, policijos nuovada. Po Antrojo pasaulinio karo Daugai tapo rajono centru. Nuo 1959 m. miestas tapo apylinkės, o vėliau seniūnijos centru ir priklauso Alytaus rajonui. Sovietmečiu buvo įkurti Rimėnų tarybinis ūkis, Daugų žuvininkystės ūkis ir Daugų tarybinis ūkis-technikumas. Pirmą kartą po 200 metų oficialiai atkurtas Daugų istorinis herbas. 1998 m. lapkričio 2 d. LR Prezidentas Valdas Adamkus atkūrimo iškilmėse seniūnui įteikė Daugų herbą ir vėliavą.


      Seniūnijos centras - Daugų miestas (1 781 žm.). Iš viso seniūnijoje yra 37 kaimai, didesni iš jų Daugų k. (530 žm.), Kančėnai (371 žm.), Rimėnai (350 žm.).

      Plotas: 14 682,32 ha, iš jų 56,2 % užima žemės ūkio naudmenos, 17 % - miškai, 27,8 % - vandenys ir kitos paskirties plotai. Yra 12 ežerų, tarp jų giliausias apskrityje - 42,5 m gylio - Didžiulis, arba Daugų ežeras (1 099 ha), 3 upės - Varėnė, Žižma, Vinkšninė.

      Gyventojai: 4 724 žmonės, iš jų 2 276 vyrai, 2 448 moterys: 4 640 lietuvių, 40 rusų, 20 totorių, 19 lenkų, 5 kitų tautybių žmonės.