VIETOVĖS

 1. Yra bibliotekoje Alytaus rajonas. Čia gera gyventi: [Investicijos ir ateities planai; Kultūra, Turizmas ir sportas; Mūsų miesteliai: Alovė, Butrimonys, Daugai, Krokialaukis, Miroslavas, Nemunaitis, Pivašiūnai, Raitininkai ir Makniūnai, Rumbonys, Punia, Simnas].- Vilnius, 2007, 56 p.

 2. Yra bibliotekoje Arbačiauskienė M. Gervėnai / Malvina Arbačiauskienė // Dainava .- 2001, Nr. 1, p. 70-71

 3. Yra bibliotekoje Arlauskas, Pranas, Daukšienė, Genovaitė, Panomariova, Bronė ir kt. Lukšiai pokario metais. Kolūkio susikūrimas / Pranas Arlauskas, Genovaitė Daukšienė, Bronė Panomariova // Kraštotyra. Kn. 17.- Vilnius: Mintis, 1984, p. 73-91.

 4. Yra bibliotekoje Bernatavičius G. Miroslavo marijonų vienuolynas [Alytaus rajonas] / Giedrius Bernatavičius. - Iliustr. - Bibliogr. išnašose // Dainava. - ISSN 1648-0384. - 2004, Nr. 2, p. 11-14.

 5. Yra bibliotekoje Bukaučiškių dvaras // Jaskonis J. Mano kaimas. - Vilnius : Seimo l-kla "Valstybės žinios", 1998. - P. 101-111.

 6. Yra bibliotekoje Černiauskienė M. Strielčiai : dzūkų kaimai / Marytė Černiauskienė. - Iliustr. // Dainava. - ISSN 1648-0384. - 2004, Nr. 1, p. 26-28.

 7. Yra bibliotekoje Daukšienė G. Žvilgsnis į praeitį: Alytus 1963-1990 m. / Genovaitė Daukšienė.- 85 p..- Portr, iliustr.- Rankr.

 8. Dvarai ir kaimai. - Lent. // Kašelionis B. Dainava: Seinų kraštas. - Vilnius : Dizaino studija "Daba", 2002. - P. 81-88.

 9. Yra bibliotekoje Džervus P. Kas tu, Punia? / parengė Petras Džervus. - Nuotr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6217. - 2003, bal. 15, p. 8.

 10. Yra bibliotekoje Džervus P. Punia istorijos šimtmečiuose / Petras Džervus.- Iliustr. // Tarp Nemuno krantų.- 2003, geg. 29, p. 2.

 11. Yra bibliotekoje Džervus P. Punios miestui - 500 / Petras Džervus. - Iliustr. // Dainava. - ISSN 1648-0384. - 2003, Nr. 1, p. 2 -6.

 12. Yra bibliotekoje Džervus P. Smolnica – dingęs kaimas / Petras Džervus.- Punia, 2005 (Rankr.)
 1. Yra bibliotekoje Goberienė D. Daugai : [recenzija] / Dalė Goberienė. - Iliustr. // Dainava. - ISSN 1648-0384. - 2004, Nr. 2, p. 79.

 2. Gudavičius, H. Iš Ricielių – į Raitininkus: [apie Vlado Ulčinsko etnografinę ir istorinę knygą „Raitininkų kaimas 1850 – 1950“] / Henrikas Gudavičius // Valstiečių laikraštis.- 1998, saus. 13, p. 10.

 3. Yra bibliotekoje Iš Punios praeities // Džervus P. Punios mokykla. - Punia [i.e. Vilnius] : UAB "Ciklonas", 2003. - P. 7-9.

 4. Yra bibliotekoje Jaciunskienė M. Geištarai / Monika Jaciunskienė// Dainava.- 2001, Nr. 1, p. 70

 5. Yra bibliotekoje Januškevičienė V. Čiurlioniškiai rengiasi kaimo vardo 80-mečio šventei / Valerija Januškevičienė ; autorės ir Antano Zenkevičiaus nuotr. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2007, rugpj. 9, p. 5.

 6. Yra bibliotekoje Januškevičienė, Valerija. Krokialaukiškiai grįžta prie miestelio ir parapijos istorijos ištakų / Valerija Januškevičienė ; Zitos Stankevičienės nuotr. - Iliustr. - B. d. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2007, rugs. 14, p. 1, 4.

 7. Yra bibliotekoje Juravičius J. Ką miroslaviškiai prisimena apie partizanišką miestelio okupaciją : Mūsų miestelių istorijos / Jonas Juravičius // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 1994, vas. 18, p. 4.

 8. Yra bibliotekoje Kamarauskas S. Ar Miroslavo kaimas bus pavadintas miesteliu? / Stanislovas Kamarauskas // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2003, rugs. 2, p. 1.

 9. Yra bibliotekoje Kamarauskas S. Ar Miroslavo kaimas bus pavadintas miesteliu? / Stanislovas Kamarauskas // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2003, rugs. 2, p. 1.

 10. Yra bibliotekoje Kazlauskas A. Krokialaukis (miestelio ir seniūnijos raidos bruožai) / Albinas Kazlauskas. - Iliustr., žml., lent. // Dainava. - ISSN 1648-0384. - 2004, Nr. 2, p. 25-28.

 11. Yra bibliotekoje Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Nuo Butrimonių iki Pivašiūnų// Alytaus naujienos.- 2008, spalio 10, p. 13

 12. Klepočių ansamblis // Tautodailė : almanachas / parengė Feliksas Marcinkus. - 1991, nr. 1, p. 50.

 13. Krokialaukis // Totoraitis J. Sūduvos Suvalkijos istorija. - Marijampolė : A. Reinikio firma "Piko valanda", 2003. - p. 497

 14. Yra bibliotekoje Krušinienė, E. Nauja knyga apie Nemunaitį / Emilija Krušinienė - Nuotr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2001, rugsėjo 20, p.4.  

 15. Yra bibliotekoje Lankininkas, V. [Apie Nemunaitį: 205-osios metinės, kai gavo Magdeburgo teises] / Vytautas Lankininkas // Ramovė.- 1997, geg. 9, p. 3.

 16. Yra bibliotekoje Lankininkas, V. Iš Nemunaičio praeities / Vytautas Lankininkas. - Alytus : UAB Alytaus spaustuvė, 2001. - 131, [1] p. : iliustr.  

 17. Yra bibliotekoje Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Nuo Butrimonių iki Pivašiūnų// Alytaus naujienos.- 2008, spalio 10, p. 13

 18. Yra bibliotekoje Maslauskienė G. Aleknonys / Genė Maslauskienė // Dainava.- 2001, Nr. 1, p. 71

 19. Yra bibliotekoje Miesteliai // Kašelionis B. Dainava: Seinų kraštas. - Vilnius : Dizaino studija "Daba", 2002. - P. 233-290.

 20. Yra bibliotekoje Miroslavas. - Nuotr. // Kašelionis B. Dainava: Seinų kraštas. - Vilnius : Dizaino studija "Daba", 2002. - P. 274-276.

 21. Yra bibliotekoje Miroslavo pradžia ir pavadinimo kilmė // Valūnas V. Miroslavas ir jo apylinkės. - Alytus : Alytaus sp., 1994. - P. 16-17.

 22. Yra bibliotekoje Mosteikaitė A. Simno miesto istoriją savo darbais rašo jo gyventojai / Alma Mosteikaitė ; Antano Salio nuotr. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - 2006, rugs. 12, p. 5.

 23. Yra bibliotekoje Nemunaitis amžių sandūroje / Sudarytojai: Janina Gruodienė, Valerijus Rudzinskas.- Alytus, 2000

 24. Yra bibliotekoje Nemunaitis amžių sandūroje [Alytaus rajonas] / Nemunaičio Švenčiausiosios Mergelės Marijos Gimimo parapijos jubiliejinis komitetas ; sudarytojai Janina Gruodienė, Valerijus Rudzinskas. - Alytus : UAB "Alytaus naujienos", 2000 (Alytus : Alytaus sp.). - 79, [1] p. : iliustr. ; 20 cm. - Aut.: Rimantas Avižienis, Antanina Brindzaitė-Naudžiūnienė, Zigmas Būtėnas, Ona Česynaitė, Marija Ivašauskaitė-Krajauskienė, Raimonda Janavičiūtė, Gražina Jieznytė-Čyžienė, Marijona Karpuškaitė-Matonienė, Vladislava Katelynaitė-Buikienė, Danutė Kirvelavičiūtė-Kucevičienė, Vytautas Lankininkas, Deividas Milaknis, Valerijus Rudzinskas, Saulius Sturis, Janina Irena Truncaitė-Gruodienė, Marytė Vaitulionienė, Virginijus Vileikis. - Tiražas 300 egz. - ISBN 9986-610-06-0

 25. Yra bibliotekoje Piligrimų kelias Lenkija – Lietuva.- [Alytus: Alytaus rajono savivaldybė, Alytaus turizmo informacijos centras, 2008, 34 p.]

 26. Yra bibliotekoje Punia// Dailininko Nikodemo Silvanavičiaus pėdomis/ sudarytojai R. Kapačinskaitė, H. Miliauskienė.- Birštonas, 2007.- P. 14-15

 27. Rafanavičienė G. Butrimonyse - 300 metų sukaktis // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 1999, kovo 30, p. 18.

 28. Rafanavičienė G. Dzūkijos kaimų tragedija pagerbta Ryliškių bažnyčioje / Genovaitė Rafanavičienė ; V. Stanionio nuotr. - Nuotr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2004, rugs. 21, p. 7.

 29. Yra bibliotekoje Rimkus H. Kalniškė. 1945 // Alytaus naujienos.- 1989-10-11-20, Nr.43

 30. Yra bibliotekoje Rimkus H. Punia – tarp legendos ir jubiliejaus // Alytaus naujienos 2003-04-03

 31. Šaknys Žilvytis B. Dzūkijos kaimo takeliais / Žilvytis Šaknys // Valstiečių laikraštis. - ISSN 1021-4526. - 1997, saus. 14, p. 10.

 32. Yra bibliotekoje Semaška A. Kelionių vadovas po Lietuvą : 1000 lankytinų vietovių norintiems geriau pažinti gimtąjį kraštą / Algimantas Semaška. - Vilnius : Algimantas, 2006

 33. Yra bibliotekoje Simnas. - Nuotr. // Kašelionis B. Dainava: Seinų kraštas. - Vilnius : Dizaino studija "Daba", 2002. - P. 277-280.

 34. Simnas. Krokialaukis. Ūdrija // Totoraitis J. Sūduvos Suvalkijos istorija. - Marijampolė : A. Reinikio firma "Piko valanda", 2003. - 2 d. : faks. ; 23 cm

 35. Skerstonienė A. Etnografiniai kaimai // Aldona Skerstonienė. Lietuvos turizmo ištekliai. - Vilnius : Vilniaus kolegija, 2002. - P. 101-106.

 36. Yra bibliotekoje Stankevičiūtė, L. "Iš Nemunaičio praeities" / Laima Stankevičiūtė // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2001, rugsėjo 1, p.4.  

 37. Yra bibliotekoje Stankevičiūtė, L. Įamžinta Nemunaičio praeitis / Laima Stankevičiūtė // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2001, rugsėjo 8, p.1-2.  

 38. Yra bibliotekoje Ulčinskas, V. Makniūnai / Vladas Ulčinskas.- Alytus: Lietuvos kraštotyros draugijos Alytaus skyrius, 1988.- Rankr.

 39. Yra bibliotekoje Ulčinskas, V. Makniūnų sodas / Vladas Ulčinskas // Komunistinis rytojus.- 1972, vas. 29.  

 40. Yra bibliotekoje Ulčinskas, V. Nuo Juodžio kalno: [lankytina vieta] / Vladas Ulčinskas // Komunistinis rytojus.- 1973, lapkr. 17.

 41. Ulčinskas, V. Raitininkų kaimas, 1890 – 1950 m. / Vladas Ulčinskas.- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995.- 158 p.: iliustr., portr., žemėl.

 42. Vaitulevičienė, B. Raižių totoriai / Birutė Vaitulevičienė.- Iliust.- Rankr.

 43. Yra bibliotekoje Vankinškių kaimo kryžiai / surinko Marijona Račkauskienė.- Rankr.

 44. Yra bibliotekoje Vasiliauskienė S. Užukalnių kaimo istorija / parengė Stasė Vasiliauskienė.- Junčionys, 1995-2002.- Iliustr. - Rankr.

 45. Yra bibliotekoje Vitkūnas M. Pivašiūnų Dievo Motinos paveikslas ištvėrė visus gaisrus / Manvydas Vitkūnas ; Klaudijaus Driskiaus nuotr. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - ISSN 1021-4526. - 2007, gruodžio 22, p. 41.

 46. Yra bibliotekoje Vitunskas V. Pivašiūnai [Alytaus rajonas] / Vytautas Vitunskas. - Alytus : AB "Alytaus sp.", 2000

 47. Yra bibliotekoje Žeimantas Vytautas. Garsūs Dzūkijos kaimai. Pasivaikščiokime po juos// Lietuvos aidas.- 2008, sausio 14, sausio 16, sausio 17, sausio 18, sausio 19, sausio 22, sausio 23, sausio 24, sausio 25, sausio 26, sausio 28.

 48. Yra bibliotekoje Zurlienė A. Mano kaimas - Liepakojai / Anelė Zurlienė. - Iliustr. // Dainava. - ISSN 1648-0384. - 2003, Nr. 1, p. 29-30.

 49. Yra bibliotekoje Januškevičienė, Valerija. Stasio sodyba – muziejus. Šiugždai – žemės druska // Alytaus naujienos.- 2009, kovo 3, p. 8