TRADICIJOS

  DUONOS KEPIMO PAPROČIAI

  1. Yra bibliotekoje Andrijauskas, Rūtenis. Senos duonos kepimo tradicijos tausoja sveikatą / Rūtenis Andrijauskas // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2003, bal. 9, p. 4.

  2. Yra bibliotekoje Žaliaduonienė, Beta. Be ko duonos neiškepsi? : [Alytaus kraštotyros muziejuje veikia duonos kepimo įrankių ekspozicija] / Beta Žaliaduonienė ; Jurgio Kochansko nuotr. - Iliustr. - Rubrika: Ko nemato muziejaus lankytojai // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2006, birž. 30, p. 6.

  3. ŠEIMOS ŠVENTĖS

  4. Yra bibliotekoje Germanavičiūtė, Jolanta. Dzūkiškų vestuvių smagumynai ir prietarai / Jolanta Germanavičiūtė // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2000, rugpj. 11, p. 8.

  1. Yra bibliotekoje Imbrasienė, Birutė. Krikštynos : [papročiai Dzūkijoje] / Birutė Imbrasienė // Kviečiu į šventę. - Kaunas : UAB "Ūkininko patarėjas", 2000. - P. 24-25.

  2. Kirlienė, Gaila. Dzūkų vestuvių smuikavimo papročiai / Gaila Kirlienė // Liaudies kultūra. - ISSN 0236-0551. - 1997, Nr. 2, p. 15-21.

  3. Krėvė, Vincas. Dzūkų vestuvės / Vincas Krėvė-Mickevičius // Liaudies kultūra. - ISSN 0236-0551. - 1990, Nr. 5-6, p. 30-35.

  4. Yra bibliotekoje Krikštynos: Dzūkų papročiai ir tradicijos // Dzūkų žinios. - 1990, rugpj. 18.

  5. Yra bibliotekoje Kūdikio laukimo, gimimo ir krikštynų papročiai Dzūkijoje // Senieji lietuvių šeimos papročiai. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 1999. - P. 53, 58, 67, 69, 70-72, 74, 83.

  6. Yra bibliotekoje Mūsų dziedulio lobiai: Zalansko Petro anūkai. Mardasava. Varėnos rajonas // Pirmasis Dzūkijos kultūros kongresas. - Alytus : Alytaus sp., 1995. - P. 91-92.

  7. Yra bibliotekoje Nuotraukose: dzūkų vestuvių dalyviai - svočia, vestuvininkai, vestuvių kvieslys // Balys Buračas. - Vilnius : Vaga, 1971. - P. 140, 143, 146, 147.

  8. Yra bibliotekoje Pangonienė, Vladislava. Senovės piršlybos [Dzūkijoje] / Vladislava Pangonienė // Dainava. - ISSN 1648-0384. - 2001, N. 1, p. 69.

  9. Yra bibliotekoje Pangonienė, Vladislava. Senovinė veseilia [Dzūkijoje] / Vladislava Pangonienė // Dainava. - ISSN 1648-0384. - 2001, N. 1, p. 68.

  10. Rafanavičienė, Genovaitė. Dzūkijos vienkiemyje - pagoniškų vardynų apeigos / Genovaitė Rafanavičienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2003, rugs. 15, p. 6.

  11. Yra bibliotekoje Senųjų vestuvių papročiai Dzūkijoje // Senieji lietuvių šeimos papročiai. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 1999. - P. 142, 149, 161, 165, 168, 169, 173-176, 179, 181, 186-188, 191, 196, 222.

  12. Urbanavičienė, Dalia. Apeiginis judesys gimtuvių ir krikštynų ritualuose : [Dzūkijoje] / Dalia Urbanavičienė // Liaudies kultūra. - ISSN 0236-0551. - 1991, Nr. 6, p. 22-23.

  13. Vaicekauskas, Vladas. Vestuvės be girtų dainų : [papročiai Dzūkijoje] / Vladas Vaicekauskas // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 1993, lapkr. 23, p. 16.

  14. Yra bibliotekoje Vedybų papročiai Dzūkijoje // Lietuvių šeima ir papročiai. - Vilnius : Mintis, 1995. - P. 60-61, 65, 79, 132-133, 146-148, 279, 297-299, 301, 311, 317, 325, 329-331, 337-338, 340, 343, 347-348, 365-368, 382-349.

  15. Yra bibliotekoje Vestuvių papročiai. Karvojaus puošimas Dzūkijoje // Gyvybės medis lietuvių mene ir tautosakoje. - Kaunas : Šviesa, 1994. - P. 106-107.

  16. Vyšniauskaitė, Angelė. Aukštaičių ir dzūkų vestuvės XIX - XX a. pradžioje / A. Vyšniauskaitė // Liaudies kultūra. - ISSN 0236-0551. - 1991, Nr. 1, p. 12-18.

  17. Yra bibliotekoje Vyšniauskaitė, Angelė. Dzūkijos etnografinio regiono vestuvių apeigų struktūra ir prasmė (XIX a. antroji pusė - XX a. ) / Angelė Vyšniauskaitė // Alytaus miesto ir apylinkių istorijos bruožai. - Vilnius : Mokslas, 1989. - P. 132.

  18. Vyšniauskaitė, Angelė. Lietuvių vestuvinė simbolika : [Dzūkijoje] / A. Vyšniauskaitė // Mokslas ir gyvenimas. - ISSN 0123-3084. - 1989, Nr. 5, p. 9-11.

  19. Yra bibliotekoje Vyšniauskaitė, Angelė. Pelėsiškių dzūkų vestuvės / Angelė Vyšniauskaitė // Dainava. - ISSN 1648-0384. - 2001, Nr. 1, p. 60-64.

  20. Vyšniauskaitė, Angelė. Simbolika lietuvių vestuvėse : [Dzūkijoje] / Angelė Vyšniauskaitė // Mūsų praeitis. - ISSN 1392-7647. - P. 71-89.

  21.  

   KALENDORINĖS IR RELIGINĖS ŠVENTĖS

  22. Yra bibliotekoje Adventas prasidėjo : [papročiai Dzūkijoje] // Ramovė. - 1992, lapkr. 28.

  23. Ambraziejūtė-Steponaitienė, Agnietė. Šienapjūtė, mėšlavežis, pūdymo arimas : [Dzūkija] / Agnietė Ambraziejūtė-Steponaitienė // Liaudies kultūra. - ISSN 0236-0551. - 1991, Nr. 5, p. 26-27.

  1. Yra bibliotekoje Baltas Kūčių vakaras : [papročiai Dzūkijoje] / parengė Lina Tumasonienė // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2004, gruod. 24, p. 5.

  2. Yra bibliotekoje Bendinskienė, Vida. Laužais liepsnojanti ir paparčio žiedu pražydusi Joninių naktis / Vida Bendinskienė // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2000, birž. 23, p. 1

  1. Yra bibliotekoje Bernatavičius, Giedrius. "Per šventų Jurgį žemės nejudzyk, ba gyvuliai neisis" / Giedrius Bernatavičius // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2004, bal. 23, p. 6.

  2. Yra bibliotekoje Bernatavičius, Giedrius. Buriu burtą - ateitį nuspėju : [Kūčių burtai Dzūkijoje] / Giedrius Bernatavičius // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2001, gruod. 22, p. 5.

  3. Yra bibliotekoje Dabravolskaitė, Genovaitė. Kam išpažįstam kaltę? O gi tam, kuriam esam nusikaltę : [apie Adventą ir Kūčių nakties stebuklą] / Genovaitė Dabravolskaitė // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 1998, gruod. 24, p. 11.

  4. Yra bibliotekoje Dabravolskaitė, Genutė. Šiandien - Grabnyčios / Genutė Dabravolskaitė // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 1996, vas. 2, p. 2.

  1. Yra bibliotekoje Dzūkų Joninės // Lietuvos kaimo papročiai. - Vilnius : Mintis, 1993. - P. 292-294.

  2. Jonynas, Ambraziejus. Joninės ar kupolinė? : [papročiai Krekštėnų kaime, Alytaus rajonas] / Ambraziejus Jonynas // Literatūra ir menas. - ISSN 0233-3260. - 1958, gruod. 5.

  3. Yra bibliotekoje Kalašnikovienė, Anelė. Jei per Devintines pradedi kokį darbą, gerai seksis / Anelė Kalašnikovienė // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2000, birž. 24, p. 7.

  4. Yra bibliotekoje Kalašnikovienė, Anelė. Joninės - ilgiausios dienos trumpėjimo pradinis taškas / Anelė Kalašnikovienė. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2000, birž. 24, p. 5.

  5. Yra bibliotekoje Kalėdų papročiai Dzūkijoje // Lietuvos kaimo papročiai. - Vilnius : Mintis, 1993. - P. 140- 143.

  6. Yra bibliotekoje Katalikų šventės ir papročiai // Ar žinai? - Vilnius : Alma littera, [2004]. - P. 198-199.

  7. Yra bibliotekoje Klimka, Libertas. Mykolinės / Libertas Klimka // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 1999, rugs. 29, p. 2.

  8. Yra bibliotekoje Kručkienė, Vida. Kraitė: Patarimai šventei ir kasdienybei / Vida Kručkienė - Prisiminkime Kūčių tradicijas // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 1994, gruod. 9, p. 6.

  9. Yra bibliotekoje Kūčios Dzūkijoje : Senovinis kalendorius // Alytaus kronika. - ISSN 1392-4893. - 1999, gruod. 10-16, p. 12.

  10. Yra bibliotekoje Kūčių diena pranašauja : Ateities spėjimas Kūčių vakare // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 1998, gruod. 24, p. 8.

  11. Kudirka, Juozas. Balandžio 23-oji - Jurginės, gyvulių išginimo diena [Dzūkijoje] / J. Kudirka // Diena. - 1996, bal. 23, p. 6.

  12. Yra bibliotekoje Kudzienė, Aldona …O pačios šventės tokios trumpos :[ Apie artėjančias šventes, kaip jas sutiks alytiškiai] / Aldona Kudzienė. - Iliustr. - Kaip mes gyvename? // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 1996, gruod. 12, p. 1, 3.

  13. Marcinkevičienė, Nijolė. Dziedai : [vėlinės Pietų Lietuvoje] / Nijolė Marcinkevičienė // Šiaurės Atėnai. - 1997, spal. 31, p. 8, 10.

  14. Marcinkevičienė, Nijolė. Kai ateidavo ruduo : [rugiapjūtė, žolinė, linamynis, skerstuvės Dzūkijoje] / N. Marcinkevičienė // Liaudies kultūra. - ISSN 0236-0551. - 1989, Liepa-Rugpjūtis, p. 16-18.

  15. Yra bibliotekoje Mikelionis, Florijonas. Pagerbti ąžuolais… „ [pavasario šventės ikikariniame Alytuje] / Florijonas Mikelionis. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 1989, rugs. 20.

  16. Yra bibliotekoje Nedzinskienė, Stasė. Panemunės vidurinės mokyklos mokiniai nepamiršta savo tautos tradicijų : [Alytaus Panemunės vidurinėje mokykloje vyko popietė „Margutis – senasis Velykų simbolis“] / Stasė Nedzinskienė ; autorės nuotr. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2006, bal. 8, p. 12.

  1. Yra bibliotekoje Neverauskaitė, J. Kaip mūsų namuose švęsdavome šv. Kalėdas : [Dzūkija] / J. Neverauskaitė // Ramovė. - 1995, Gruod. 22, Nr. 102, p. 4.

  2. Yra bibliotekoje Pinkevičienė, Saulė. Margutis - lietuviškoji mandala : [Alytaus kraštotyros muziejuje atidaryta paroda „Kas ant margučio parašyta“] / Saulė Pinkevičienė ; Zitos Stankevičienės nuotr. - Iliustr. - Rubrika: Parodos // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2006, bal. 14, p. 6.

  3. Yra bibliotekoje Pranckienė, Irena. Ąžuoliniuose pasveikinti devyni Jonai ir viena Janina / Irena Pranckienė. - Nuotr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2006, liep. 1, p. 6.

  4. Pūtys, Tomas. Iš dzūkų papročių lobyno: Rugiapjūtė / Tomas Pūtys // Mūsų kraštas. - 1998, nr. 10, p. 107-108.

  5. Rafanavičienė, Genovaitė. Šventėje susipynė krikščioniškos ir pagoniškos tradicijos : [Jurginių šventė Veisiejuose] / Genovaitė Rafanavičienė // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2005, bal. 25, p. 14.

  6. Yra bibliotekoje Spalvingų ir džiaugsmingų Velykų tradicijos. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2006, bal. 13, p. 4.

  7. Yra bibliotekoje Velykos / parengė Lina Tumasonienė // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, kovo 26, p. 5.

  8. Yra bibliotekoje Vereniūtė, Rasa. Susipažinome su Vėlinių papročiais ir tradicijomis : [Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla vykdo projektą „Skirtingų tautinių kultūrų sąveikos ypatumai. Gervėčių ir Punsko (Lenkija) kraštų papročiai ir tradicijos“] / Rasa Vereniūtė ; asmeninė nuotr. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2005, lapkr. 12, p. 10.

  9. Yra bibliotekoje Vervečkienė, Danutė. Eičiūnų koplyčiai reikia paramos : [Joninių šventė Eičiūnų parke] / Danutė Vervečkienė // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 1996, birž. 29, p. 7.

  10. Yra bibliotekoje Vitunskaitė, Virginija. Jurgis vakar - Jurgis šiandien : [apie Alytaus „Sakalėlio pradinėje mokykloje surengtą projektą „Jurgis vakar – Jurgis šiandien“] / Virginija Vitunskaitė. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2006, geg. 13, p. 10.

  11. Žilinskas, Stasys. Kalėdų papročiai Dzūkijoje / Stasys Žilinskas // Lietuvos aidas. - 2003, gruod. 20, p. 6.

  12. Yra bibliotekoje Žvinakevičiūtė, Aušra. "Palikdami Lietuvą, jau būsime kitokie", - sakė Kūčių patiekalų Ūdrijoje ragavę austrai ir slovėnai : [Ūdrijos pagrindinė mokykla vykdo trejų metų „Socrates – Comenius 1“ projektą, kurio tema – „Europos vertybės, tradicijos ir papročiai“] / Aušra Žvinakevičiūtė ; autorės nuotr. - Nuotr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2004, lapkr. 10, p. 1, 5.

  13. Yra bibliotekoje Žvinakevičiūtė, Aušra. Giminės moterų tradicija - margučių marginimas / Aušra Žvinakevičiūtė ; asmeninė nuotr. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2006, bal. 15, p. 7.

  14.  

   KITOS TRADICIJOS

  15. Yra bibliotekoje Balkevičienė, Vida. Istorijos pamoka Pompėjoje : [Ūdrijos pagrindinė mokykla jau treti metai dalyvauja „Socrates Commenius 1“ projekte „Europos vertybės, papročiai ir tradicijos“] / Vida Balkevičienė ; asmeninė nuotr. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2006, bal. 15, p. 12.

  16. Yra bibliotekoje Balkevičienė, Vida. Projekto keliai ūdrijiškius nuvedė į Slovėniją : [Ūdrijos pagrindinė mokykla sėkmingai įvykdė „Socrates Comenius 1“ projektą „Europos vertybės, papročiai ir tradicijos“] / Vida Balkevičienė ; asmeninė nuotr. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2005, rugs. 3, p. 11.

  17. Yra bibliotekoje Dirsaitė, Rita. Taip švęsdavo Lietuvos kaime / Rita Dirsaitė // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 1994, gruod. 24, p. 4.

  18. Yra bibliotekoje Dzūkijos kaimas - kaip svetinga šeima:[ Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos vietos veiklos grupė), dalyvaujant "Leader+" programos konkurse, birželio 28 d. patvirtino Strategijos, kurios tema "Kaimo vietovės studija ir integruotos bandomosios stretegijos parengimas siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Alytaus apskrities kaimo gyvenamojoje vietovėje", viziją - Dzūkijos kaimas, kaip svetinga šeima, išsaugojusi etnokultūrines ir sveiko gyvenimo būdo tradicijas] // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2005, liep. 12, p. 7.

  19. Gutauskas, S. Skerstuvės : [papročiai Dzūkijoje] / S. Gutauskas // Valstiečių laikraštis. - ISSN 1021-4526. - 1991, gruod. 10.

  20. Kamarauskas, Stanislovas. Alovėje susibūrė "Juventus" :[ Alovės kaimo jaunimas susibūrė į grupę "Juventus", kuri siekia atgaivinti miestelio tradicijas] / Stanislovas Kamarauskas. - Nuotr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2005, vas. 26, p. 12.

  21. Yra bibliotekoje Karkauskienė, Daina. Dvasiškai sušiuolaikinkime kalendorines šventes : [Alytaus Piliakalnio vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytojos dalyvavo mokslinėje metodinėje konferencijoje „Kalendorinės šventės mokykloje: dorinių ir meninių vertybių sąveika“] / Daina Karkauskienė, Erika Poškevičienė, Jolita Saldukienė. - Nuotr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2006, vas. 28, p. 6.

  1. Yra bibliotekoje Kulikauskienė, Vida. Gyvenamųjų namų interjero puošyba XIX a. pabaigoje - XX amžiuje / Vida Kulikauskienė // Alytaus miesto ir apylinkių istorijos bruožai. - Vilnius : Mokslas, 1989. - P. 94.

  2. Yra bibliotekoje Laidojimo papročiai Dzūkijoje // Senieji lietuvių šeimos papročiai. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 1999. - P. 249, 265, 279.

  3. Yra bibliotekoje Laidotuvių papročiai Dzūkijoje // Lietuvių šeima ir papročiai. - Vilnius : Mintis, 1995. - P. 445, 447-449, 456, 458.

  4. Yra bibliotekoje Liegutė, Emilija. Pargena šargena… Šiū namo! Šiū namo! : [apie išlikusias dzūkų tradicijas, papročius, gyvenimo būdą, viena ryški detalė – viso kaimo karvių ganymas] / Emilija Liegutė // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 1998, Nr. 38, rugpj. 8, p. 8.

  5. Yra bibliotekoje Marcinonis, Pranas. Ar tradicijas pakeisim patys? : [laidotuvių tradicijos] / Pranas Marcinonis // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 1996, gruod. 18, p. 2.

  6. Yra bibliotekoje Markauskienė, Vilija. Anketa kaip gyvenimo liudininkas : [Antano Jonyno memorialiniame muziejuje saugoma pedagogui ir kalbininkui Kajetonui Žieviui atsiųsta mirusiųjų apraudojimo anketa] / Vilija Markauskienė. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2006, liep. 14, p. 8.

  7. Mockevičienė, V. Šventės ir papročiai mano gimtinėje : [papročiai Dzūkijoje] / V. Mockevičienė // Atspindžiai. - 1992, Nr. 13/13, p. 3.

  8. Norinkevičiūtė, Rasa. Dzūkų raudotojos / Rasa Norinkevičiūtė // Dienovidis. - ISSN 1392-2483. - 1999, geg. 28, p. 11.

  9. Yra bibliotekoje Poškus, Kostas. Metalo sodai : [Alytaus kraštotyros muziejuje veikia kalvio Vytauto Jaručio darbų paroda „liaudies meno tradicijų tąsa“]/ Kostas Poškus ; Galinos Tamošiūnienės nuotr. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2006, liep. 28, p. 6.

  10. Yra bibliotekoje Senolių dzūkų buitis, verslai, amatai // Daugai. - Alytus : Alytaus naujienos, 2004. - P. 182-189.

  11. Yra bibliotekoje Švabienė, Genovaitė. Lietuviškos tradicijos: Laidotuvės; Vestuvės; Jubiliejai / Genovaitė Švabienė // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 1996, liepos 23, p. 4.

  12. Yra bibliotekoje Tamulynienė, Bronislava. Techninio profilio mokykloje - daug meniškų sielų : [Alytaus pramonės ir prekybos mokykloje vyko projektas „Lietuvių tautos tradicijos. Pavasario švenčių simbolika ir apeigos“] / Bronislava Tamulynienė. - Nuotr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2003, bal. 24, p. 8.

  13. Tradicinis raudojimas ir aplinka : [Dzūkijoje] // Liaudies kultūra. - ISSN 0236-0551. - 1999, Nr. 10, p. 36-38.

  14. Yra bibliotekoje Urbonaitė, Zuzana. Darželiai kaime / Zuzana Urbonaitė // Dainava. - ISSN 1648-0384. - 2001, Nr. 1, p. 68.

  15. Yra bibliotekoje Vaitekūnas, Gediminas. "Dzūkų vaikai - tikri velniukai" / Gediminas Vaitekūnas // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 1996, gruod. 31, p. 2.

  16. Yra bibliotekoje Vaitkevičienė, Violeta. Fotografijos parodos "Dainavos kraštui - 750" atidarymas:[ Alytaus apskrities administracijos fojė atidaryta Dzūkijos fotografų paroda "Dainavos kraštui - 750", pristatytas jos katalogas. Parodoje eksponuojamos fotografų F.Augustino, Z.Stankevičienės, Z.Bulgakovo, A. ir M.Černiauskų, R.Rakausko bei nežinomų autorių nuotraukos, kuriuose užfiksuoti regiono piliakalniai, įžymūs žmonės, tradicijos] / Violeta Vaitkevičienė - Žinios iš apskrities viršininko administracijos // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2004, saus. 31, p. 2.

  17. Yra bibliotekoje Virbickienė, Vitana. Dainavos kraštą pristato Dzūkijos fotografai / Vitana Virbickienė ; autorės nuotr. - Iliustr. // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2004, vas. 3, p. 6.

  18. Yra bibliotekoje Žaliaduonienė, Beta. Vyža batus pergyvena, arba mano batai buvo du : [apie Alytaus kraštotyros muziejuje saugomas kelias poras tradicinio etnografinio apavo] / Beta Žaliaduonienė ; Galinos Tamošiūnienės nuotr. - Iliustr. - Rubrika: Ko nemato muziejaus lankytojai // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2006, rugs. 29, p. 6.

  19. Yra bibliotekoje Žirgeli juodbėrėli : [arkliai Lietuvoje ir su jais susiję papročiai] // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 1996, liep. 23, p. 4.

  20. Yra bibliotekojeŽvinakevičiūtė, Aušra. Dviejuose kataloguose - dzūkų virtuvės, liaudies meno ir amatų tradicijos :[ Alovėje, žinomų kultūros šviesulių Danutės ir Henriko Janukaičių namuose, apsilankė viešnios iš Suvalkų regioninio kultūros ir meno centro (Regionalny Osrodek Kultury ir Sztuki w Suwalkach - ROKIS): vicedirektorė Anna Augustynowicz ir vyriausioji projektų specialistė Wirginia Sawicka. Svečius priėmė Janukaičių dukra, Alytaus rajono kultūros centro (ARKC) Alovės filialo vadovė Ramunė Miškauskienė. ROKIS atstovės atvežė ką tik išleistus katalogus, atspindinčius šio centro vykdomo projekto partnerių iš Nemuno euroregiono liaudies meno ir amatų bei regioninio kulinarinio paveldo įvairovę] / Aušra Žvinakevičiūtė ; autorės nuotr. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2006, rugpj. 29, p. 5.