KULINARINIS PAVELDAS

 1. Yra bibliotekoje Lašiniai - ir skanu, ir sveika [paminėta ir dzūkų kaimiškas kulinarinis paveldas]// Ūkininko patarėjas.- 2005, rugpj.25,p.14

 2. Yra bibliotekoje Krušinskaitė, Rita. Senovės dieną - šokiai, dainos ir gardėsiai:[Jau tapo tradicija, kad rugsėjo pradžioje Alytaus kraštotyros muziejaus kiemelyje porą dienų atgimsta senieji amatai] / Rita Krušinskaitė. - Nuotr. // Lietuvos žinios. - 2005, rugs. 8, p. 16.

 3. Yra bibliotekoje Liegutė, Emilija. Sirdzyngai kviecu!/ Emilija Liegutė // Pirmasis Dzūkijos kultūros kongresas. Alytus 1995.06.15-17.- Alytus, 1995

 4. Yra bibliotekoje Malaškevičiūtė, Birutė. Dainos skambėjo, valgiai kvepėjo, o smalsuoliai nenuilstamai šmirinėjo:[Penktą kartą Alytaus kraštotyros muziejaus kieme vyko amatų šventė, kurioje buvo galima susipažinti su kitų Lietuvoje gyvenančių tautų etniniu ir kulinariniu paveldu] / Birutė Malaškevičiūtė ; Fausto Augustino nuotr. - Iliustr. // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, rugs. 6, p. 1, 3.

 5. Yra bibliotekoje Pavasaris, Rytis. Dzūkija taps kulinarinio paveldo nare / Rytis Pavasaris // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2004, geg. 3, p. 26.

 6. Yra bibliotekoje Vaitkevičienė, Violeta. Seminaras "Dzūkijos kulinarinio paveldo tinklo vystymasis" / Violeta Vaitkevičienė - Rubrika: Žinios iš apskrities viršininko administracijos // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2006, kovo 24, p. 12

 7. Yra bibliotekoje Vaitkevičienė, Violeta. Tarptautinė konferencija "Kulinarinis paveldas Europoje"; Valstybinės švietimo priežiūros tarnyba informuoja / Violeta Vaitkevičienė - Žinios iš apskrities viršininko administracijos // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2004, rugs. 21, p. 7.

 8. Yra bibliotekoje Virbickienė, Vitana. Alytaus apskritis įsijungs į kulinarinio paveldo tinklą:[ Dzūkijos regionas tapo kandidatu į europinį regionų kulinarinio paveldo tinklą. Alytaus regiono plėtros tarybai pristatyta ES "Leader +" programa, skirta kaimo plėtrai skatinti] / Vitana Virbickienė ; autorės nuotr. - Iliustr. // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2004, kovo 4, p. 2.

 9. Yra bibliotekoje Liegutė E. Socyk, Dzieve!: [iš dzūkų močiučių virtuvės] / Emilija Liegutė // Liet. aidas.- 2007, geg. 2, p. 5
 10. Yra bibliotekoje Jaskonis J. Valgiai / Juozas Jaskonis // Jaskonis J. Mano kaimas / Juozas Jaskonis.- Vilnius: Valstybės žinios, 1988.- P. 97-98
 11. Yra bibliotekoje Milius V. Pietų dzūkų maistas XX a. pirmojoje pusėje / Vacys Milius // Alytaus miesto ir apylinkių istorijos bruožai.- Vilnius: Mokslas, 1989.- P. 112

 12. Yra bibliotekoje Kalvaitienė J. Dzūkai siūlo pasimėgauti nacionalinės virtuvės gardumynais// Euroregiono Nemunas panorama.- 2007, Nr. 4, p. 20-21

 13. Yra bibliotekoje Lietuvos rytas.- 2007, liep. 20, priedas “Savaitgalis", p. 4

 14. Yra bibliotekoje Imbrasienė B. Sūriai nuo seno populiarūs visoje lietuvoje // Meisteris ir Margarita, 2008, Nr. 5 p. 58-61

 15. Yra bibliotekoje Dabulis J. Alaus improvizacijos virtuvėje / Jonas Dabulis // Valstybė.- 2009, Nr. 2, p. 102-103

 16. Yra bibliotekoje Pasienio regionų kulinarinis paveldas : [Prejektas Nr. 2005/125 "Alytaus ir Palenkės regionų identiteto stiprinimas, vystant kulinarinį paveldą"] / Prejektą įgyvendina Alytaus apskrities viršininko administracija. Projekto partneris - Palenkės vaivadijos maršalkos administracija. - Alytus, 2007. - [64] p. : iliustr.

 17. Yra bibliotekoje Žemaitienė R. Ruduo ateina po bulviakasio / Rasa Žemaitienė // Rasos.- 2008, Nr. 20, p. 15-16

 18. Yra bibliotekoje Sukurta kulinarinio paveldo tinkle įmonių interneto svetainė// Euroregiono Nemunas panorama.- ISSN 1822-7635.- 2007, Nr. 3, p. 23

 19. Yra bibliotekoje Imbrasienė B. Pavasarinė šviežuma tradicinėje virtuvėje / Birutė Imbrasienė //Meisteris ir Margarita.- 2009, Nr. 4, p. 44-45