KALBOTYRA

 1. Yra bibliotekoje Savukynas, B.
  Jotvingių palikimas Pietų Lietuvoje / Bronys Savukynas // Dainava.- 2004, Nr. 2, p. 49-51

 2. Yra bibliotekoje [Aldona Paulauskienė] // Balkevičius, Jonas. Lietuvių kalbos predikatinių konstrukcijų sintaksė. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 1998. - P. 145.

 3. Yra bibliotekoje [Aldona Paulauskienė] // Linkevičius, Jonas. Po girią vaikščiojo poetas. - Vilnius : Agora, 2000. - P. 8, 70, 117, 124, 128, 131, 141, 147 - 148, 156, 170, 200.

 4. [Sukanka 70 metų, kai Likiškiuose (Alytaus raj.) gimė vertėja, tekstologė Anastazija Kašinskaitė] : (1926-02-10 - 1979-01-14) // Lietuvos aidas. - 1996, vas. 10, p. 32.

 5. Babickienė, Zofija. Didelė gramatikos specialistė [Aldona Paualauskienė] / Z.Babickienė, Z. Vitkauskas // Gimtoji kalba. - ISSN 0132-313X. - 1995, Nr. 5, p. 21 - 23.

 6. Yra bibliotekoje Čiginskienė, Daina. Dzūkų pulkucio užmojis - tarmės žodynas / Daina Čiginskienė ; Fausto Augustino nuotr. - Iliustr. // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, vas. 3, p. 2.

 7. Yra bibliotekoje Džervienė, Teklė. Varduose slypinti istorija : [recenzija Jono Palionio knygai] / Teklė Džervienė // Dainava. - ISSN 1648-0384. - 2003, Nr. 2, p. 32-33.

 8. Yra bibliotekoje Dzūkija // Lietuvių tautos kilmė. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. - P. 295-296.

 9. Kabašinskaitė, Birutė. Recenzijos:[Apie Jono Palionio knygą "XVI-XVII a. lietuviškų raštų atrankinis žodynas"] / Birutė Kabašinskaitė // Gimtoji kalba. - ISSN 0132-313X. - 2005, Nr. 1, p. 15-17.

 10. Yra bibliotekoje Malaškevičiūtė, Birutė. Įstatymų spragos leidžia nepaisyti valstybinės kalbos:[ Apie užsienio kalbomis užrašų vartojimą parduotuvių, kavinių, įmonių pavadinimuose pasakoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji kalbos tvarkytoja Dalia Žukaitienė] / Birutė Malaškevičiūtė. - Iliustr. // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, lapkr. 19, p.1, 4.

 11. Pagerbti 1997 metų  Lietuvos mokslo premijų laureatai :[ Paulauskienė Aldona] // Lietuvos aidas. - 1998, kovo 7, p. 3.

 12. Palionis Jonas. Dzūkų kultūros žurnalas : [Dainava.-2000, Nr.1, p.2] / Jonas Palionis // Kultūros barai. - ISSN 0134-3106. - 2002, Nr.4, p.91-93.

 13. Yra bibliotekoje Palionis, Jonas. Aktyvus išeivijos lituanistas:[ Apie Juozą Stelmužį,  kuris  kartu su straipsnio autoriumi studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, 1944 m. pasitraukęs iš Lietuvos studijavo Vienos ir Tiubingeno universitetuose]  / Jonas Palionis. - Nuotr. // Kultūros barai. - ISSN 0134-3106. - 2005, Nr. 12, p. 72 - 75.

 14. Paulauskienė, Aldona. Aleksandrija. Pirmoji Europosgramatika / Aldona Paulauskienė. - Nuotr. // Gimtasis žodis. - ISSN 0235-7151. - 2002, Nr. 10, p. 2 - 6.

 15. Paulauskienė, Aldona. Apie "nelinksniuojamųjų" daiktavardžių giminę / Aldona Paulauskienė // Gimtoji kalba. - ISSN 0132-313X. - 2001, Nr.5, p. 5 - 7.

 16. Paulauskienė, Aldona. Gramatikos mokslo pradžių pradžia / Aldona Paulauskienė // Gimtasis žodis. - ISSN 0235-7151. - 2002, Nr.1, p.2-6.

 17. Paulauskienė, Aldona. Naujųjų amžių gramatika / Aldona Paulauskienė. - Portr. // Gimtasis žodis. - ISSN 0235-7151. - 2003, Nr. 2, p. 2 - 7.

 18. Paulauskienė, Aldona. Pirmosios lietuvių kalbos gramatikos teiginiai, XX amžiaus kalbotyroje skelbti kaip naujos idėjos / Aldona Paulauskienė // Gimtoji kalba. - ISSN 0132-313X. - 2003, Nr. 11, p. 3-8.

 19. Yra bibliotekoje Savukynas, Bronys. Jotvingių palikimas Pietų Lietuvoje / Bronys Savukynas // Antrasis Dzūkijos kultūros kongresas. - Marcinkonys (Varėnos raj.) : Dzūkijos nacionalinio parko direkcija, 2004. - P. 10-12.

 20. Yra bibliotekoje Savukynas, Bronys. Jotvingių palikimas Pietų Lietuvoje : kalbotyra / Bronys Savukynas. - Iliustr. - Bibliogr. išnašose // Dainava. - ISSN 1648-0384. - 2004, Nr. 2, p. 49-51.

 21. Yra bibliotekoje Su jotvingiais // Lietuvių tautos kilmė. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. - P. 211-224.

 22. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Alytuje susibūrė dzūkų šnektos kuopelė / Antanina Urmanavičienė // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2004, saus. 27, p. 5.

 23. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Sielą gaivino dzūkų dainos:[ Alytaus rajono švietimo centre vyko dzūkiškos šnektos mylėtojų ir puoselėtojų popietė] / Antanina Urmanavičienė ; autorės nuotr. - Iliustr. // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2004, vas. 26, p.6.

 24. Yra bibliotekoje Vasiliauskienė, Aldona. Filologė daktarė Antanė Kučinskaitė - pirmoji moteris LKMA garbės narė / A. Vasiliauskienė. - Nuotr. // Lietuvos aidas. - 2005, bal. 11, p. 4.

 25. Zabulis, Henrikas. Solidi nesenstančio profesoriaus sukaktis : [ Jonas Palionis]/ Henrikas Zabulis // Gimtoji kalba. - ISSN 0132-313X. - 2004, Nr. 6, p. 24-25.