DZŪKŲ TARMĖ

 1. Yra bibliotekoje Ainu per kiemų:[ Giesmelį giedojo Druckūnų sodziaus (Varėnos rajonas) moteros ir mergos, grįždamos namo pjovį rugius. Užrašyta dzūkų tarme] / užrašė Zabelia Lukšienė // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, lapkr. 8, p. 5.

 2. Yra bibliotekoje Andrulionytė-Vailionienė, Jadvyga. Apie bernus ir mergas : [eilėraštis] / Jadvyga Vailionienė - Dzūkų pulkucis // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2005, birž. 28, p. 8.

 3. Yra bibliotekoje Andrulionytė-Vailionienė, Jadvyga. Ar pritrūko velnių peklon?:[Apsakymas parašytas dzūkiškai, Lazdijų rajono, Avižienių tarme] / Jadvyga Vailionienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, liep. 4, p. 4.

 4. Yra bibliotekoje Andrulionytė-Vailionienė, Jadvyga. Kaip Juras su Onu atlaiduosna buvo :[Pasakojimas, parašytas dzūkų tarme] / Jadvyga Vailionienė // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2003, gruod. 27, p. 6.

 5. Yra bibliotekoje Andrulionytė-Vailionienė, Jadvyga. Kaltas sapnas:[Tekstas parašytas dzūkų tarme] / Jadvyga Vailionienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, rugs. 5, p. 5.

 6. Yra bibliotekoje Andrulionytė-Vailionienė, Jadvyga. Moteros apspakaino Jonų:[ Porinta Lazdijų krašto tarmi] / Jadvyga Vailionienė. - B.d. - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, lapkr. 8, p. 5.

 7. Yra bibliotekoje Andrulionytė-Vailionienė, Jadvyga. Moteros apspakaino Jonų:[Porinta Lazdijų krašto tarmi] / Jadvyga Vailionienė. - Tęs. Pradžia: lapkr. 8 - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, lapkr. 22 p. 5.

 8. Yra bibliotekoje Andrulionytė-Vailionienė, Jadvyga. Sakmė apie Šlavantų "liūlį" :[Tekstas parašytas dzūkiškai, Lazdijų krašto tarme] / Jadvyga Vailionienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, geg. 30, p. 5

 9. Yra bibliotekoje Andrulionytė-Vailionienė, Jadvyga. Siratukai : [apsakymas. Tekstas parašytas dzūkiškai, Varėnos krašto tarme] / Jadvyga Vailionienė. - Iliustr. - B.d. - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, liep. 18, p. 5.

 10. Yra bibliotekoje Andrulionytė-Vailionienė, Jadvyga. Viena / Jadvyga Vailionienė ; iš bendinės kalbos dzūkų tarmėn išvertė Antanina Bermanavičienė. - Iliustr. - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, rugpj. 22, p. 5.

 11. Yra bibliotekoje Bagdonavičienė A. Vilkolakas; Prūsokas kareivis; Avinukas/ Asta Bagdonavičienė // Dainava.- 2000, Nr 1, p. 39

 12. Yra bibliotekoje Barauskienė, Angelė. Varažbitai :[Porinimai apie prietarus Kūčių vakarą užrašyti Varėnos krašto tarme] / Angelė Barauskienė, Anelia Markevičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, gruod. 20, p. 5.

 13. Yra bibliotekoje Bucevičienė, Viktė. Poringės apie Pošnios miškelį :[Apie nutikimus Pošnios miškelyje, kuris yra tarp Alytaus ir Lazdijų rajonų. Tekstas parašytas dzūkų tarme] / Viktės Bucevičienės porinimus Lazdijų krašto tarme užrašė Janina Bartkevičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, vas. 28, p. 5.

 14. Yra bibliotekoje Bus graiciau ; Man cia gerai :[Varėniškės Zabelios Lukšienės porinimai] / užrašė Antanina Urmanavičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, spal. 25, p. 5.

 15. Yra bibliotekoje Čiginskienė, Daina. Dzūkų pulkucio užmojis - tarmės žodynas / Daina Čiginskienė ; Fausto Augustino nuotr. - Iliustr. // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, vas. 3, p. 2.

 16. Yra bibliotekoje Čiginskienė, Daina. Dzūkų pulkucis platina gretas:[Dzūkų draugės Alytaus dzūkų pulkucio aktyvas į susitikimą pakvietė dzūkų tarmės puoselėtojus ir mylėtojus] / Daina Čiginskienė ; autorės nuotr. - Iliustr. // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, geg. 31, p. 2.

 17. Yra bibliotekoje Dzūkijos šalalė : [Eilėraštis parašytas Marcinkonių tarme] - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, rugpj. 22, p. 5.

 18. Yra bibliotekoje Dziedulio porinimai apie šalcį:[Tekstas parašytas dzūkų tarme] / užrašė Ona Vaitkūnaitė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, gruod. 6, p. 5.

 19. Yra bibliotekoje Dzūkų daina / užrašė Bronė Kizalienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, liep. 4, p. 4.

 20. Yra bibliotekoje Eimanavičienė, Marytė. Jieškau darbo:[Trumpa, vesiala jintarmedijukė parašyta Alytas tarme] / Marytė Eimanavičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, rugpj. 1, p. 5.

 21. Yra bibliotekoje Eimanavičienė, Marytė. Kas do čėsai, kas do mados:[Tekstas parašytas Alytaus krašto tarme] / Marytė Eimanavičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, rugpj. 22, p. 5.

 22. Yra bibliotekoje Eimanavičienė, Marytė. Žolė:[Tekstas parašytas dzūkiškai, Alytaus tarme] / Marytė Eimanavičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, liep. 18, p. 5.

 23. Yra bibliotekoje Giesmelė apie Alytų:[Tekstas parašytas dzūkiškai, Alytaus tarme] / užrašė ir dainavo Bronė Kizalienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, kovo 28, p. 5.

 24. Yra bibliotekoje Iš bobulės kuparėlio:[Senovės dzūkų moteriški ir vyriški vardai, patarlės ir priežodžiai. Raicinykų dzūkų posakiai] / užrašė Genė Kazlauskienė, Rima Rinkevičienė // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, spal. 11, p. 5.

 25. Yra bibliotekoje Iš bobulės poringių, giesmelių pilno kuparėlio:[Tekstas parašytas dzūkų tarme] / parengė Antanina Urmanavičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, vas. 14, p. 5: Turinys : Patarlės jir priežodziai. Bobulė porina anūkelai, kas yra gyvenimas. Pasjuokim

 26. Yra bibliotekoje Iš dziedulio vesialos skrynelės / užrašė E. Arzevičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, spal. 25, p. 5: Turinys: Kyrkinimai ; Vesiala giesmelė ; Nesuskambėj

 27. Jakulis, Algirdas. Alytuje susikūrė dzūkų šnektos kuopa : Europos centro naujienos:[Įkurta Alytaus rajono švietimo centro darbuotojų iniciatyva] / Algirdas Jakulis - Provincija // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2004, vas. 5, p. 24.

 28. Yra bibliotekoje Jankauskienė, Aldona. Alytaus bibliotekose kalbėta tik dzūkiškai :[Apie akciją "Diena be lietuvių kalbos"] / Aldona Jankauskienė // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2005, bal. 29, p. 16.

 29. Yra bibliotekoje Jiš bobulės dzūkiško kuparėlio - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, rugpj. 1, p. 5: Turinys : Porinimas apie pelėdų ; Pajuokavimai: jei nori būč ščeslyvas ; Patarlės jir priežodžiai ; Šypterkim

 30. Yra bibliotekoje Jiš bobulės kuparėlio:[ Malda, prašant gero oro ar lietaus. Patarlės, priežodžiai ir anekdotai, parašyti dzūkų tarme] / parengė Antanina Urmanavičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, liep. 18, p. 5

 31. Yra bibliotekoje Jiš bobulės kuparuko:[ Parašyta dzūkų tarme] / parengė Antanina Urmanavičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, gruod. 20, p. 5: Turinys : Patarlės, priežodžiai ; Mįslės.

 32. Yra bibliotekoje Jiš bobulės margo kuparėlio / parengė Antanina Urmanavičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, geg. 30, p. 5: Turinys : Mįslės ; "Apsišaudzymas" žodziais ; Patarlės ; Šypterim

 33. Yra bibliotekoje Jiš bobulės margo kuparėlio / parengė Antanina Urmanavičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, birž. 13, p. 4: Turinys : Patarlės jir priežodziai ; Mįslės ; Pajuokavojimai ; Pasaka be galo ; Anakdotai

 34. Yra bibliotekoje Jiš bobulės margos skrynelės / parengė Antanina Urmanavičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, liep. 4, p. 4: Turinys : Patarlės jir priežodziai ; Mįslės ; Pajuokavojimai, pasišaipymai ; Anekdotai

 35. Yra bibliotekoje Jiš bobulės margos skrynelės:[Parašyta dzūkiška tarme] / parengė Antanina Urmanavičienė // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, lapkr. 8, p. 5: Turinys : Pas advokatų ; Suskalbėj ; Priežodziai ; Mįslės ; Patarlės

 36. Yra bibliotekoje Jiš bobulės margos skrynelės:[Tekstas parašytas dzūkų tarme] - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, rugs. 5, p. 5: Turinys : Patarlės jir priežodžiai ; Mįslės ; Jiš M.Jaciunskienės žodynėlio ; Pasijuokim

 37. Yra bibliotekoje Jiš bobulės seno pasoginio kuparėlio - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, rugpj. 22, p. 5: Turinys : Jei žanysies ; Patarlės, priežodžiai ; Pajuokavimai

 38. Yra bibliotekoje Jiš bobutės kuparėlio :[Apie želdytų kviečių grūdų naudą sveikatai. Pamokymai, patarlės, priežodžiai apie darbą. Tekstas parašytas dzūkų tarme] / parengė Antanina Urmanavičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, vas. 28, p. 5.

 39. Yra bibliotekoje Jiš tetos Ulenos skrynelės margos :[Tekstas parašytas dzūkų tarme] / parengė Antanina Urmanavičienė // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, kovo 14, p. 5: Turinys : Patarlės ir priežodziai ; Pasjuokim

 40. Yra bibliotekoje Kaikarytė, Aušra. Veisiejų šnekta [Lazdijų rajonas] / Aušra Kaikarytė ; [su Linos Klimavičiūtės prierašu]. - Iliustr. // Dainava. - ISSN 1648-0384. - 2004, Nr. 1, p. 51-58.

 41. Yra bibliotekoje Kalėdzinė giesmelė:[Seirijų krašto giesmelę pagiedojo Anelė Markevičienė] / užrašė Antanina Urmanavičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, gruod. 20, p. 5.

 42. Yra bibliotekoje Kavaliauskienė, Scholastika. Tai nekantrūs ciej dzūkeliai : [eilėraštis] / Scholastika Kavaliauskienė // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2005, rugpj. 19, p. 4.

 43. Yra bibliotekoje Kazlauskienė, Genė. Burlokų duona:[Pasakojimas apie Marcinavos dvaro poną, jo skriaudžiamus žmones. Tekstas parašytas dzūkiškai, Varėnos krašto tarme] / Genė Kazlauskienė. - B. d. - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, kovo 28, p. 5.

 44. Yra bibliotekoje Kazlauskienė, Genė. Kadu žamė priglaus mano kūnų : [Eilėraštis parašytas dzūkų tarme] / Genė Kazlauskienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, spal. 11, p. 5.

 45. Yra bibliotekoje Kazlauskienė, Genė. Kietarankė močaka:[Tekstas parašytas dzūkų tarme] / Genė Kazlauskienė. - Pab. Pradžia : saus. 31 - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, vas. 14, p. 5.

 46. Yra bibliotekoje Kazlauskienė, Genė. Kietarankė močaka:[Tekstas parašytas dzūkų tarme] / Genė Kazlauskienė. - B. d. - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, saus. 31, p. 5.

 47. Yra bibliotekoje Kazlauskienė, Genė. Lik sveika, motula : [eilėraštis] / Genė Kazlauskienė ; Iš bendrinės kalbos Varėnos krašto dzūkų tarmėn išvertė Antanina Urmanavičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, saus. 31, p. 5.

 48. Yra bibliotekoje Kazlauskienė, Genė. Patarlės ir priežodžiai / Iš Genės Kazlauskienės surinktos tautosakos kuparėlio - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, saus. 31, p. 5.

 49. Yra bibliotekoje Kazlauskienė, Genė. Sodziaus naujienos:[Tekstas parašytas dzūkiškai] / Genė Kazlauskienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, kovo 28, p. 5.

 50. Yra bibliotekoje Kazlauskienė, Genia. Šimienė / Genia Kazlauskienė. - Iliustr. - Dzūkų pulkucis // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2005, rugpj. 19, p. 4.

 51. Yra bibliotekoje Kodėl moteros čėso neturi?: [Parašyta dzūkų tarme] / užrašė Elena Miliauskienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, spal. 11, p. 5.

 52. Yra bibliotekoje Kudzienė, Aldona. Draugėn susiėjo neįgalūs poetai / Aldona Kudzienė // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2006, spal. 20, p. 8.

 53. Yra bibliotekoje Lankininkas, Vytautas. Nakcigonės:[Apie arklių ganymą - nakcigones. Tekstas parašytas dzūkų tarme] / Vytautas Lankininkas ; A. Kubiliaus nuotr. - Iliustr. // Dainava. - ISSN 1648-0384. - 2004, Nr. 2, p. 34-35.

 54. Yra bibliotekoje Lankininkas, Vytautas. Peckelis :[Straipsnio autorius pasakoja atsitikimą, už ką jis buvo pavadintas "peckeliu". Tekstas parašytas dzūkiškai, Nemunaičio krašto tarme] / Vytautas Lankininkas - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, kovo 14, p. 5.

 55. Yra bibliotekoje Lankinykas, Vytaustas. Akskūrsija :[Tekstas parašytas dzūkų tarme] / Vytautas Lankinykas. - Tęs. Pradžia : 2005, gruod. 6 - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, vas. 14 , p. 5.

 56. Yra bibliotekoje Lankinykas, Vytaustas. Akskūrsija. Agota su Tarasiu vandravoja po Vylnių:[Tekstas parašytas dzūkų tarme] / Vytautas Lankinykas. - Tęs. Pradžia : 2005, gruod. 6, p. 5 - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, saus. 17, p. 5.

 57. Yra bibliotekoje Lankinykas, Vytaustas. Akskūrsija:[Tekstas parašytas dzūkų tarme] / Vytautas Lankinykas. - B. d. - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, gruod. 6, p. 5.

 58. Yra bibliotekoje Leskauskaitė, Asta. Kučiūnų šnekta [Lazdijų rajonas] / Asta Leskauskaitė // Dainava. - ISSN 1648-0384. - 2003, Nr. 2, p. 28.

 59. Yra bibliotekoje Lietuvių kalbos tarmės: chrestomatija.- Vilnius: Mintis, 1970.- 517 [1] p.: iliustr.

 60. Yra bibliotekoje Marcinkonių sodziaus daina:[Tekstas parašytas dzūkiškai, Marcinkonių kaimo tarme] / užrašė Antanina Urmanavičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, kovo 28, p. 5.

 61. Yra bibliotekoje Markevičienė, Anelė. Dzievas davė dalių :[ Parašyta dzūkų tarme] / Anelė Markevičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, gruod. 20, p. 5.

 62. Yra bibliotekoje Markevičienė, Anelė. Kūcos valgiai :[ Porinimai dzūkų tarme] / Anelė Markevičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, gruod. 20, p. 5.

 63. Yra bibliotekoje Mečionienė, Vladzė. Aina dzūkai su dainu : [eilėraštis, parašytas dzūkų šnekta] / Vladzė Mečionienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, spal. 25, p. 5.

 64. Yra bibliotekoje Mečionienė, Vladzė. Atsisveikinimas : [Tekstas parašytas Alytaus krašto tarme] / Vladzė Mečionienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, rugs. 5, p. 5.

 65. Yra bibliotekoje Mikelionis, Pranas. Daina :[Tekstas parašytas dzūkiškai, Lazdijų rajono tarme] / Pranas Mikelionis - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, liep. 4, p. 4.

 66. Yra bibliotekoje Mikelionis, Pranas. Daina :[Tekstas parašytas dzūkiškai, Lazdijų rajono Žagarų tarme] / Pranas Mikelionis - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, geg. 30, p. 5.

 67. Yra bibliotekoje Mikelionis, Pranas. Kap žmonis sovietų valdzia vogc mokino / Pranas Mikelionis // Alytaus naujienos.- ISSN 1392-6241.-  2005 m. birželio 28.

 68. Yra bibliotekoje Mikelionis, Pranas. Mano sodzius:[Parašyta dzūkų tarme] / Pranas Mikelionis - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, lapkr. 8, p. 5.

 69. Yra bibliotekoje Mikelionis, Pranas. Muzika dundėj, ažnet žamė drabėj :[Apie Alytaus Sporto ir rekreacijos (Sporto rūmai) centre vykusią mugę.Tekstas parašytas Lazdijų krašto tarme] / Pranas Mikelionis - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, lapkr. 22, p. 5.

 70. Yra bibliotekoje Mikelionis, Pranas. Pamokino : [apsakymas. Tekstas parašytas dzūkiškai, Žagarų kaimo, Lazdijų rajono tarme] / Pranas Mikelionis - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, liep. 18, p. 5.

 71. Yra bibliotekoje Mikelionis, Pranas. Raklama:[Tekstas parašytas dzūkų tarme] / Pranas Mikelionis - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, vas. 28, p. 5

 72. Yra bibliotekoje Mikelionis, Pranas. Suscikim : [Eilėraštis dzūkų tarme] / Pranas Mikelionis - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, spal. 11, p. 5.

 73. Yra bibliotekoje Mikelionis, Pranas. Tep cikrai buvo:[Parašyta dzūkų tarme] / Pranas Mikelionis - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, saus. 17, p. 5.

 74. Yra bibliotekoje Milašius, Arūnas. Dzūkijos šviesuoliai stengiasi išsaugoti savo tarmę / Arūnas Milašius ; autoriaus nuotr. - Nuotr. // Valstiečių laikraštis. - ISSN 1021-4526. - 2005, kovo 5, p. 13.

 75. Yra bibliotekoje Miliauskienė, Elena. Dėkavoju motulai : [eilėraštis, parašytas dzūkų šnekta] / Elena Miliauskienė - Rubrika: Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, spal. 25, p. 5.

 76. Yra bibliotekoje Miliauskienė, Elena. Gromatėlės tėvuliu jir motulai : [eilėraštis. Tekstas parašytas dzūkiškai, Druskininkų tarme] / Elena Miliauskienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, birž. 13, p. 4.

 77. Yra bibliotekoje Miliauskienė, Elena. Kovo 11-ajai : [eilėraštis. Tekstas parašytas dzūkiškai, Druskininkų tarme] / Elena Miliauskienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, kovo 14, p. 5.

 78. Yra bibliotekoje Miliauskienė, Elena. Skūralį jišdarbujo :[Tekstas parašytas dzūkiškai, Druskininkų krašto tarme] / Elena Miliauskienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, liep. 18, p. 5.

 79. Yra bibliotekoje Miliauskienė, Elena. Šypterkim : [ Mįslės, patarlės, pajuokavimai parašyti dzūkų tarme] / Elena Miliauskienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, gruod. 6, p. 5.

 80. Yra bibliotekoje Miliauskienė, Elena. Tau, motula : [eilėraštis. Tekstas parašytas dzūkų tarme] / Elena Miliauskienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, geg. 16, p. 5.

 81. Yra bibliotekoje Mokytoja Albina Sviderskienė : [Mokytoja A. Sviderskienė iš Vankiškių pradėjo dalyvauti Dzūkų kultūros draugės Alytaus dzūkų pulkucio veikloje] // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, kovo 28, p. 5.

 82. Yra bibliotekoje Orinas, Kęstutis. Kai kurie buitiniai žodžiai šiapus ir anapus Nemuno / Kęstutis Orinas. - Iliustr. // Dainava. - ISSN 1648-0384. - 2004, Nr. 1, p. 34-37.

 83. Yra bibliotekoje Padegimienė, Ona. Aš paporysiu:[Tekstas parašytas dzūkiškai, Raitininkų krašto tarme] / papasakojo Ona Padegimienė, užrašė Rima Rinkevičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, vas. 28, p. 5.

 84. Yra bibliotekoje Padegimienė, Ona. Neščiaslyvas Morkus:[Pasakojimas parašytas dzūkiškai, Raitininkų tarme] / papasakojo Ona Padegimienė ; užrašė Ieva Rinkevičiūtė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, geg. 30, p. 5.

 85. Yra bibliotekoje Palionis J. Punios šnektos būdingesnės ypatybės / Jonas Palionis // Dainava.- 2002, Nr 2, p. 25-26

 86. Yra bibliotekoje Pamokymai:[ Pamokymai parašyti dzūkų tarme] / parengė Antanina Urmanavičienė // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, spal. 11, p. 5 :Turinys: Anytai ; Jei norėtai būc sveikas, drūtas, tai ; Jei sumislytai ilgiau sirgc.

 87. Yra bibliotekoje Pangonienė, Vladislava. Senovės piršlybos [Dzūkijoje] / Vladislava Pangonienė // Dainava. - ISSN 1648-0384. - 2001, N. 1, p. 69.

 88. Yra bibliotekoje Paulauskienė, Aldona. Dainavos kraštas, žmonių kalba ir vietovardžiai /Aldona Paulauskienė // Dainava.- ISSN 1648-0384. - 2002, Nr. 2

 89. Yra bibliotekoje Poringė ape Jilgio ažarų / bobulės Katrės porinimus atsiminė Zabelina ; dzūkiškai užrašė, Varėnos tarmi Elena Miliauskienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, rugpj. 22, p. 5.

 90. Yra bibliotekoje Poringė apie Kapinių raistų:[Parašyta Raicinykų šnektu] / užrašė Ieva Rinkevičiūtė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, spal. 25, p. 5.

 91. Yra bibliotekoje Porinimas apie Gervaraiscį:[Užrašyta Raicinykų šnektu] / užrašė Rima Rinkevičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, lapkr. 8, p. 5.

 92. Yra bibliotekoje Raicinykų dzūkų pasakymai, žodziai:[Dzūkų pasakymus užrašė Makniūnų (Alytaus raj.) vyr. mokytoja R. Rinkevičienė. Tekstas parašytas dzūkų tarme] / užrašė Rima Rinkevičienė - Rubrika : Tėkmė // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, liep. 4, p. 4.

 93. Yra bibliotekoje Rakauskienė, Inga. Šviesūs vaikystės žiemos vakarai:[Atsiminimai parašyti Seirijų apylinkės tarme] / Inga Rakauskienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, gruod. 6, p. 5.

 94. Yra bibliotekoje Rinkevičienė, Rima. Poringė apie Spūskos upelį :[Tekstas parašytas Raicinykų šnektu] / Rima Rinkevičienė. - Iliustr. // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, lapkr. 22, p. 5.

 95. Yra bibliotekoje Ryliškių apylinkių pasakojimai / parengė Giedrius Bernatavičius // Dainava. - ISSN 1648-0384.- 2002, Nr. 3

 96. Yra bibliotekoje Šaškupio upelė jir Rudzioniškio miškas ; Kryžus:[ Nemunaičio žmonių poringės, užrašytos dzūkiškai] / užrašė Vytautas Lankininkas // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, kovo 28, p. 5.

 97. Yra bibliotekoje Sausio tryliktų gyvenc ir mylėc atajo :[Apie Alytaus rajono Kurnėnų mokyklos mokytoją Genę Ražanskienę. Parašyta dzūkų tarme] / Genios porinimų šilinių dzūkų tarmi užrašė Antanina Urmanavičienė. - Iliustr. - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, saus. 17, p. 5.

 98. Yra bibliotekoje Senovinė Nemunaičio jaunimo daina / užrašė Vytautas Lankinykas. - Iliustr. - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, spal. 25, p. 5.

 99. Yra bibliotekoje Senų čėsų žabrokai :[Dzūkiškai apie žabrokus. Tai neturingi žmonės, vaikščiodavę po namus ir kalbėdavę maldas, o už tai gaudavę maisto] / parengė Antanina Urmanavičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, spal. 11, p. 5.

 100. Yra bibliotekoje Spalis :[Dzūkiškai apie spalio mėnesį].  / parengė Antanina Urmanavičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, spal. 11, p. 5.

 101. Yra bibliotekoje Su jotvingiais // Zinkevičius, Zigmas. Lietuvių tautos kilmė. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. - P. 211-224.

 102. Yra bibliotekoje Sviderskienė, Albina. Debesukas jir akmenukas : [Tekstas parašytas Alytaus krašto tarme] / Albina Sviderskienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, rugs. 5, p. 5.

 103. Yra bibliotekoje Šikšnelis, Juozas. Laiškas Sadauskų Romu / Juozas Šikšnelis // Dainava. - ISSN 1648-0384. - 2001, Nr. 2

 104. Yra bibliotekoje Šypterkim :[Anekdotai Varėnos krašto tarme] / užrašė Vytautas Lankininkas - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, kovo 28, p. 5.

 105. Yra bibliotekoje Tėvulio daina :[Tekstas parašytas dzūkiškai, Seirijų tarme] / užrašė Bronė Kizalienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, birž. 13, p. 4.

 106. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Alytuje susibūrė dzūkų šnektos kuopelė / Antanina Urmanavičienė // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2004, saus. 27, p. 5.

 107. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Balandzis:[Apie balandžio mėnesį bei svarbesnes šio mėnesio dienas. Tekstas parašytas dzūkų tarme] / Antanina Urmanavičienė. - Iliustr. - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, bal. 11, p. 5.

 108. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Birželis:[Poringė apie gegutę. Tekstas parašytas dzūkiškai, Marcinkonių tarme] / Antanina Urmanavičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, birž. 13, p. 4.

 109. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Cieskim kelalį dzūkų žodeliu / Antanina Urmanavičienė // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241.- 2005, bal. 14, p. 6

 110. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Dzūkai dėl krašto garbės žemaičiams nenusileido: [Tryliktoje LRT laidoje "Krašto garbė" dzūkai rungėsi su žemaičiais] / Antanina Urmanavičienė. - Iliustr. // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2003, gruod. 13, p. 6.

 111. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Dzūkai, gindami krašto garbi, žemaicam nenuslaido / Antanina Urmanavičienė // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. -2003, gruod. 16, p. 2

 112. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Dzūkija margon juoston išausta :[Apie tatodailininkę mokytoją Saulę Lazaravičienę. Parašyta Varėnos krašto dzūkų šnekta] / Antanina Urmanavičienė. - Iliustr. - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, spal. 25, p. 5.

 113. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Dzūkijon gyvenam ir kalbą jos mylim / Antanina Urmanavičienė // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2003, vas. 21, p. 4

 114. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Dzūkiška pamokėlė :[Alytaus "Drevinuko" darželyje-mokykloje vyko lietuvių kalbos pamoka, skirta dzūkų tarmei. Tekstas užrašytas dzūkų tarme] / Antanina Urmanavičienė. - Iliustr. - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, geg. 16, p. 5.

 115. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Dzūkiška pirkia pastacyta, naujon knygon aprašyta :[Apie Daugų vidurinės mokyklos išleistą knygą apie Daugus bei kaip Daugų vidurinėj atsirado Dzūkiška pirkia. Tekstas parašytas Marcinkonių šnekta] / Antanina Urmanavičienė // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, lapkr. 22, p. 5.

 116. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Dzūkišką tarmę - po abrozais šventais:[ Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos Informacijos ir laisvalaikio centre surengta popietė, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai bei dzūkų tarmei] / Antanina Urmanavičienė ; autorės nuotr. - Iliustr. // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, geg. 19, p. 4.

 117. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Dzūkiškų žodelį - po abrozais šventais :[ Alytaus miesto savivaldybės Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos Informacijos ir laisvalaikio centre vyko dzūkiško žodžio diena] / Antanina Urmanavičienė - Dzūkų pulkucis // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2005, birž. 28, p. 8.

 118. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Dzūkų pulkuciui – cik vieni metukai / Antanina Urmanavičienė // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2005, saus. 13, p. 5

 119. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Dzūkų suėjimas Amatų mokykloje:[ Dzūkų kultūros draugės Alytaus dzūkų šnektos mylėtojai susirinko Alytaus dailiųjų amatų mokykloje] / Antanina Urmanavičienė ; autorės nuotr. - Iliustr. // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2004, kovo 25, p. 6.

 120. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Gražai paminėtos Dzūkų pulkucio mecinės / Antanina Urmanavičienė // Alytaus naujienos.- ISSN 1392-6241. -  2005, vas. 10

 121. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Graži šventė Žiūronysa :[Buvusi Žiūronių (Prienų raj.) mokykla paminėjo dešimties metų jubiliejų. Tekstas parašytas dzūkiškai, Marcinkonių tarme] / Antanina Urmanavičienė. - Iliustr. - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, birž. 13, p. 4.

 122. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Gražūs darbais dzideliais / Antanina Urmanavičienė // Dainava. - ISSN 1648-0384.- 2003, Nr. 2, p. 34-35

 123. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Gromata guli po balkiu senu / Antanina Urmanavičienė // Alytaus naujienos.- >ISSN 1392-6241.- 2001, saus. 11, p. 4

 124. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Gruodzio palinkėjimai - šventių veseliausių, metų ilgiausi:[Apie Kalėdas dzūkiškai] / Antanina Urmanavičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, gruod. 20, p. 5.

 125. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Jiš bobulės kuparėlio / parengė Antanina Urmanavičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, geg. 16, p. 5: Turinys : Motulėm paskirci priežodziai ; Patarimai moterom ; Mįslės ; Ar žinai? ; Šypterkim

 126. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Kragždės:[Poringė apie kregždę. Tekstas parašytas dzūkų tarme] / Antanina Urmanavičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, geg. 16, p. 5.

 127. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Kraštotyrininkų darbai: kaimų istorijos, vietovardžiai ir… dzūkų tarmės žodynėlis: [Alytaus rajono kraštotyrininkai dalyvavo konferencijoje ''Tautos etninis paveldas Europos kultūroje''] / Antanina Urmanavičienė ; Autorės  nuotraukos. - Nuotr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2003, bal. 25, p. 6.

 128. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Kryžų lietuviškų norėj pastacyc: nepastatyto lietuviško kryžiaus poringė / Antanina Urmanavičienė // Dainava. - ISSN 1648-0384.- 2003, Nr. 1, p. 26-27

 129. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Kurnėnai turės mokyklų / Antanina Urmanavičienė // Dainava. - ISSN 1648-0384.- 2002, Nr. 1, p. 20-23

 130. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Kūrybos viršukalnėn - cik per tarmes: [Apie respublikinę tarmiškos kūrybos šventę "Kulautuvos pušynų ruduo"]/ Antanina Urmanavičienė // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2004, rugs. 30, p. 6.

 131. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Lapkricys jir an klevo lapų rašo:[Parašyta Varėnos krašto dzūkų šnekta] / Antanina Urmanavičienė. - Iliustr. - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, lapkr. 8, p. 5.

 132. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Laukimo dziaugsmų gruodzis dovanoja:[Tekstas parašytas Varėnos krašto šnekta] / Antanina Urmanavičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, gruod. 6, p. 5.

 133. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Mojus:[Apie gegužės mėnesį dzūkų tarme] / Antanina Urmanavičienė // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, geg. 16, p. 5.

 134. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Morčus:[Apie pavasarį, Gavėnios laikotarpį. Tekstas parašytas dzūkiškai, Varėnos krašto tarme] / Antanina Urmanavičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, kovo 14, p. 5.

 135. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Padėkime rengti dzūkų tarmės - bendrinės kalbos žodyną [Alytaus rajono švietimo centre kraštotyrininkų konferencijos dalyviai pritarė Švietimo centro direktorės L. Andrulevičienės pasiūlymui - bendromis mokyklų jėgomis parengti išsamų dzūkų tarmės - bendrinės kalbos žodyną] / Antanina Urmanavičienė // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2003, geg. 27, p. 10.

 136. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Palinko liepa prieg kelio:[Apie liepos mėnesį. Tekstas parašytas dzūkiškai, Marcinkonių tarme] / Antanina Urmanavičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, liep. 18, p. 5.

 137. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Paminėtos antaros pulkucio mecinės:[Dzūkų kultūros draugės Alytaus dzūkų pulkucis paminėjo antrąsias įkūrimo metines. Tekstas parašytas dzūkų tarme] / Antanina Urmanavičienė. - Iliustr. - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, kovo 14, p. 5.

 138. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Per Žolinį meilė širdzin insibrovė / Antanina Urmanavičienė // Dainava. - ISSN 1648-0384.- 2005, Nr. 2

 139. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Poringės apie Daugų ažarų:[Tekstas parašytas Varėnos krašto šnekta] / Antanina Urmanavičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, gruod. 6, p. 5.

 140. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Rašydama glasino dzūkiškų gimtų šnektų :[Apie dzūkiškų apsakymų rašytoją Genę Kazlauskienę (1924 04 17 - 2006 01 19), gimusią Druckūnų kaime, Varėnos rajone. Tekstas parašytas dzūkų tarme] / Antanina Urmanavičienė. - Iliustr. - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, saus. 31, p. 5.

 141. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Rugiapjūcis:[Poringė apie rugpjūčio mėnesį. Tekstas parašytas Marcinkonių tarme] / Antanina Urmanavičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, rugpj. 1, p. 5.

 142. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Rugsėjo aštunta:[Apie Šilinės, Švč.M. Marijos gimimo, Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimo dieną. Tekstas parašytas Marcinkonių tarme] / Antanina Urmanavičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, rugs. 5, p. 5.

 143. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Šalis mana : [Eilėraštis apie Dzūkiją parašytas dzūkiškai]] / Antanina Urmanavičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, spal. 11, p. 5.

 144. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Sielą gaivino dzūkų dainos :[ Alytaus rajono švietimo centre vyko dzūkiškos šnektos mylėtojų ir puoselėtojų popietė] / Antanina Urmanavičienė ; autorės nuotr. - Iliustr. // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2004, vas. 26, p.6.

 145. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Tarmių pavasaris Makniūnuose :[ Apie Makniūnų pagrindinėje mokykloje (Alytaus r.) vykusią popietę "Genys margas, o pasaulis dar margesnis", kurią surengė lietuvių kalbos mokytoja Rima Rinkevičienė] / Antanina Urmanavičienė. - Iliustr. // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, geg. 17, p. 4.

 146. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Užgavėnios :[Tekstas parašytas dzūkų tarme] / Antanina Urmanavičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, vas. 28, p. 5.

 147. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Vasaris:[ Tekstas bei kelios patarlės apie žiemą parašytos dzūkiškai, Varėnos krašto tarme] / Antanina Urmanavičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, vas. 14, p. 5.

 148. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Žiema - karalienė, Sausis - karalaicis :[Parašyta Varėnos krašto tarme] / Antanina Urmanavičienė ; Birutės Orinienės nuotr. - Iliustr. - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, saus. 17, p. 5.

 149. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Žolinė:[Apie Žolinės šventę parašyta Marcinkonių tarme] / Antanina Urmanavičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, rugpj. 22, p. 5.

 150. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina.Baltažiedis mojus : [eilėraštis. Tekstas parašytas dzūkiškai, Marcinkonių (Varėnos raj.) tarme] / Antanina Urmanavičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, geg. 30, p. 5

 151. Yra bibliotekoje Vaitkūnaitė, Ona. Birželio keturolkta : [eilėraštis. Tekstas parašytas dzūkiškai, Varėnos krašto tarme] / Ona Vaitkūnaitė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, liep. 4, p. 4.

 152. Yra bibliotekoje Vaitkūnaitė, Ona. Rugsėjis - grybus sėja :[Apie rugsėjo mėnesį, parašyta Varėnos krašto tarme] / Ona Vaitkūnaitė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, rugs. 5, p. 5.

 153. Yra bibliotekoje Vilkolakas; Prūsokas kareivis; Avinukas:[parašyta Lazdijų dzūkų tarme] // Dainava.- 2000, Nr. 1

 154. Yra bibliotekoje Vladzė Mečionienė užrašė gražus Alytaus apylinkės prodziedulių pasakymus - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, rugs. 5, p. 5.

 155. Yra bibliotekoje Zakaravičius, Gintautas. Kai auro sulauksim, kitap gyvensim:[Tekstas parašytas dzūkiškai, Krokialaukio tarme] / Gintautas Zakaravičius - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, birž. 13, p. 4.

 156. Yra bibliotekoje Zakarevičius, Gintautas. Šventės nešventiški porinimai :[Apie Alytaus miesto 425-ąjį gimtadienį. Tekstas parašytas dzūkų tarme] / Gintautas Zakarevičius - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, rugpj. 1, p. 5.

 157. Yra bibliotekoje Žvaigždukė an dangaus vištai, vilkei jir bobulai : jis dziedulių skrynelės margai muliavotos : [Tekstas parašytas dzūkų tarme] / parengė Antanina Urmanavičienė - Rubrika : Dzūkiški skaicymai // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, gruod. 6, p. 5.