ETNOGRAFIJA

 1. Yra bibliotekoje Lankininkas, Vytautas. Nakcigonės / Vytautas Lankininkas.- Nuotr. // Dainava.- 2004, Nr 2, p. 49-51

 2. Yra bibliotekoje 1937 m. Dauguose surengta "Senovės diena", Buvo surinkta dzūkų kaimo kultūros primityviausių liudininkų // Galaunė, Paulius. Dailės ir kultūros baruose. - Vilnius : Vaga, 1970. - P. 167.

 3. Aleknaitė-Bieliauskienė, Rita. Laiko ir saulės metas grįžimo metas lėliu Kalėda… / Rita Aleknaitė - Bieliauskienė. - Nuotr. // Literatūra ir menas. - ISSN 0233-3260. - 1997, gruod. 20, p. 11.

 4. Armužas, Vaclovas. Etnografiniai kaimai - nacionalinis turtas / Vaclovas Armužas. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - ISSN 1392-2769. - 2003, rugs. 18, p. 5.

 5. Yra bibliotekoje Audimo raštai Butrimonių apylinkėje //Savoniakaitė, Vida. Audiniai kaimo kultūroje : lietuvių geometriniai raštai XIX-XX amžiuje . - Vilnius : Alma littera, 1998. - P. 102.

 6. Yra bibliotekoje Audimo raštai Simne // Savoniakaitė, Vida. Audiniai kaimo kultūroje : lietuvių geometriniai raštai XIX-XX amžiuje . - Vilnius : Alma littera, 1998. - P. 102, 112, 144.

 7. Yra bibliotekoje Audiniai ir jų ornamentai Alytaus apskrityje, mieste ir rajone // Savoniakaitė, Vida. Audiniai kaimo kultūroje : lietuvių geometriniai raštai XIX-XX amžiuje .- Vilnius,  1998. - P. 22, 100, 106, 107, 112, 144, 153, 156.

 8. Yra bibliotekoje Audiniai ir jų raštai Dzūkijoje // Savoniakaitė, Vida. Audiniai kaimo kultūroje : lietuvių geometriniai raštai XIX-XX amžiuje . –Vilnius, 1988. - P. 112, 117, 120, 151, 153, 176, 177, 180, 185.

 9. Yra bibliotekoje Augustinas, Faustas. Darželio muziejuje - senoviški rakandai:[Alytaus "Vilties" darželio - mokyklos salėje įrengtas darželio muziejus – trobelė] / Faustas Augustinas ; autoriaus nuotr. - Iliustr. // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, gruod. 10, p. 6.

 10. Yra bibliotekoje Babarskienė, Rasa. Mokytojai domėjosi lietuvių liaudies dainomis, šokiais, kostiumais :[ Daugų meno mokyklos vyr. kanklių mokytoja L. Aleksiupienė Alytaus rajono švietimo centre surengė seminarą Alytaus miesto ir rajono mokytojams ir kultūros darbuotojams. Seminaro tema - "Etnokultūros naudojimas lavinant ugdytinius"] / Rasa Babarskienė // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2003, geg. 27, p. 9.

 11. Yra bibliotekoje Baltas Kūčių vakaras :[ Apie Kūčių vakaro tradicijas] / parengė Lina Tumasonienė // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2004, gruod. 24, p. 5.

 12. Bataitytė, A. Užsigavėti - ne vien blynų prisikirsti / A. Bataitytė // Ūkininko patarėjas. - ISSN 1392-2769. - 1995, vas. 25, p. 23.

 13. Yra bibliotekoje Bernatavičius, Giedrius. Ką lietuviai turėtų veikti sausio 6-ąją dieną? : [pokalbis su Alytaus kraštotyros muziejaus etnografu Giedriumi Bernatavičiumi] / kalbėjosi Rūtenis Andrijauskas ; Zitos Stankevičienės nuotr. - Nuotr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2004, saus. 3, p. 10.

 14. Butkevičius, Izidorius. Iš Panemunės dzūkų buities / Izidorius Butkevičius // Komjaunimo tiesa. - 1964, vas. 23.

 15. Yra bibliotekoje Butkevičius, Izidorius. Istorijos instituto etnografinės ekspedicijos 1970 m. / Izidorius Butkevičius // Lietuvos istorijos metraštis. - ISSN 0202-3342. - P. 193-196.

 16. Yra bibliotekoje Daniliauskas, A. Lietuvių liaudies karpiniai / A. Daniliauskas // Kraštotyra: Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos parengtas straipsnių rinkinys / LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija. - [1979]-. - Vilnius : Mintis, [1979]-1991.- ISSN 0207-9194. - 1969. - P. 220-223.

 17. Dundulienė, Pranė. Dzūkų skrynias atidarius:[ Apie etnografines ekspedicijas Perlojos ir Daugų apylinkėse] / Pranė Dundulienė // Komjaunimo tiesa. - 1970, spal. 6.

 18. Yra bibliotekoje Etnografija : metraštis / Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejus. - 1 (1991)-. - Vilnius : Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejus, 1991-. - Įv. dažnumas. - Nuo 1992/1993 priešantr.: Lietuvos nacionalinis muziejus

 19. Yra bibliotekoje Gimbutienė, Marija. Šviesos ir nakties deivės lietuvių mitologijoje / Marija Gimbutienė // Metmenys. - ISSN 0543-615X. - 1976, Nr. 32, p. 160-175.

 20. Gimbutienė, Marija. Vilniaus krašto lietuvių būdo bruožai gyvenime ir tautosakoje : [ Vilniaus dzūkai] / Marija Alseikaitė // Liaudies kultūra. - ISSN 0236-0551. - 1996, Nr. 6, p. 35-47.

 21. Gudavičius, Henrikas. Iš Ricielių - į Raitininkus:[ Apie Vlado Ulčinsko etnografinę ir istorinę knygą "Raitininkų kaimas 1850 - 1950"] / Henrikas Gudavičius // Valstiečių laikraštis. - ISSN 1021-4526. - 1998, saus. 13, p. 10.

 22. Yra bibliotekoje Gutauskas, Stasys. Dzūkų gyvenamųjų namų puošyba ir jos raida XIX a. antrojoje pusėje - XX amžiuje / Stasys Gutauskas // Alytaus miesto ir apylinkių istorijos bruožai. - Vilnius : Mokslas, 1989. - P. 87.

 23. Kargaudienė, Aušra. Rankšluostis ir papročiai / Aušra Kargaudienė. - Nuotr. // Šeimininkė. - ISSN 1392-2777. - 1995, spal. 18, p. 5, 15.

 24. Yra bibliotekoje Kazragytė, Lina. Dar viena vertinga knyga-rajonui :[ Apie naują etnografinį leidinį] / Lina Kazragytė // Dzūkų žinios. - ISSN 1648-8482. - 2004,rugs. 1, p.5.

 25. Kiliulienė, Jūratė. Nykstantį dzūkų kaimą aplenkia šiuolaikinis švenčių šurmulys:[ Apie nykstantį Margionių kaimą] / Jūratė Kiliulienė ; Broniaus Talaikio nuotr. - Nuotr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2003, gruod. 24, p. 20.

 26. Kirdienė, Gaila. Dzūkų vestuvių smuikavimo papročiai / Gaila Kirdienė // Liaudies kultūra. - ISSN 0236-0551. - 1997, Nr. 2, p. 15-21.

 27. Yra bibliotekoje Klimavičiūtė, Lina. Ekspedicija "Veisiejų šv. Jurgio parapijos Atsimainymo atlaidai - tradicinės kultūros įvykis" [Lazdijų rajonas] / Lina Klimavičiūtė. - Iliustr. // Dainava. - ISSN 1648-0384. - 2004, Nr. 2, p. 39-40.

 28. Kuckailis, Juozas. Vienijasi Vilniaus dzūkai / Juozas Kuckailis // Lietuvos aidas. - 2001, spal. 9, p. 11.

 29. Yra bibliotekoje Kudzienė, Aldona. Ir susirinko moterys kaip jaunystėje plunksnų plėšyti:[ Butrimiškiečių ūkininkų Onutės ir Stasio Stanevičių dviejų galų troboje vyko senovinis susiėjimas, kurio organizatorė - Lietuvos invalidų draugijos Alytaus rajono skyriaus pirmininkė Elena Grudzinskienė] / Aldona Kudzienė ; Zitos Stankevičienės nuotr. - Nuotr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2005, vas. 5, p. 9, 13.

 30. Yra bibliotekoje Kulikauskienė, Vida. Gyvenamųjų namų interjero puošyba XIX a. pabaigoje - XX amžiuje / Vida Kulikauskienė // Alytaus miesto ir apylinkių istorijos bruožai. - Vilnius : Mokslas, 1989. - P. 94.

 31. Yra bibliotekoje Kvaraciejienė, Vida. Tarpukario laikotarpio verslas ir amatai Šlavantų parapijoje / Vida Kvaraciejienė. - Iliustr. // Dainava. - ISSN 1648-0384. - 2003, Nr. 2, p. 21.

 32. Yra bibliotekoje Lankininkas, Vytautas. Nakcigonės :[ Apie arklių ganymą - nakcigones. Tekstas parašytas dzūkų tarme] / Vytautas Lankininkas ; A. Kubiliaus nuotr. - Iliustr. // Dainava. - ISSN 1648-0384. - 2004, Nr. 2, p. 34-35.

 33. Yra bibliotekoje Laukaitis, Gintautas. Švenčia XXI amžiaus Punia : [pokalbis su Punios seniūnu Gintautu Laukaičiu / kalbėjosi] Jurgis Kochanskas ; Zitos Stankevičienės nuotr. - Nuotr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2003, geg. 30, p. 1, 3-4.

 34. Yra bibliotekoje Liegutė, Emilija. Pargena šargena… Šiū namo! Šiū namo!:[ Apie išlikusias dzūkų tradicijas, papročius, gyvenimo būdą. Viena ryški detalė - viso kaimo karvių ganymas] / Emilija Liegutė // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 1998, Nr. 38, rugpj. 8, p. 8.

 35. Yra bibliotekoje Lietuvos etnologija = Lithuanian ethnology / Lietuvos istorijos institutas ; redakcinė kolegija: Irena Regina Merkienė (pirmininkė) … [et al.]. - 1 (1996)-9 (2001); 1(10) (2001)-. - Vilnius : Pradai, 1996-. - 25 cm. - Kasmetinis, 2001, (t.) 1(10)-. - Įvairaus dažnumo, 1996-2001. - Kt.

 36. Yra bibliotekoje Mardosa, Jonas. Istorijos instituto etnografnės ekspedicijos 1987 metais / Jonas Mardosa // Lietuvos istorijos metraštis. - ISSN 0202-3342. - 1987, P. 196-198.

 37. Yra bibliotekoje Mardosa, Jonas. Lietuvos kraštotyros draugija ir etnografija / Jonas Mardosa // Mūsų kraštas : Lietuvos kraštotyros draugijos leidinys. - Nr. 1 (1992)-. - Vilnius : [s. n.], 1992. - p. 7-13.

 38. Yra bibliotekoje Morkūnienė, Elena. Apeiginiai šokiai dzūkų vestuvėse / Elena Morkūnienė // Kraštotyra: Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos parengtas straipsnių rinkinys / LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija. - [1979]-. - Vilnius : Mintis, [1979]-1991.- ISSN 0207-9194. - 1969, p. 255-264.

 39. Yra bibliotekoje Nėnienė, Inga. Nutrūkusi tradicija : audiniai Valkininkų apylinkėse / Inga Nėnienė. - Iliustr. // Merkio kraštas. - 2004, rugp. 13, p. 6.

 40. Yra bibliotekoje Orinas, Kęstutis. Kai kurie buitiniai žodžiai šiapus ir anapus Nemuno / Kęstutis Orinas. - Iliustr. // Dainava. - ISSN 1648-0384. - 2004, Nr. 1, p. 34-37.

 41. Yra bibliotekoje Pačėsienė, Irena. Etnografijos kampelis Likiškėlių vidurinėje mokykloje / Irena Pačėsienė, Angelė Muliuolienė. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2006,spal. 19, p. 6.

 42. Paminėti tarpukario Lietuvos laikotarpiu rengiami etnografiniai regioniniai vaidinimai - Senovės dienos Dzūkijoje // Pasaulio lituanistų bendrija: Priklausomybės metų (1940-1990) lietuvių visuomenė: pasipriešinimas ir/ar prisitaikymas. - Vilnius : Baltos lankos, 1996. - P. 54.

 43. Yra bibliotekoje Papuošalai, juostos Dzūkijoje // Milius, Vacys. Amatas ir kūryba. - Vilnius : Pradai, 1997. - P. 259-260.

 44. Yra bibliotekoje Pinkevičienė, Saulė. Siaubo parodos idėjos autoriui įteikta bežiedė rožė:[ Alytaus Kraštotyros muziejuje pristatyta istoriko ir etnologo Š. Šimkevičiaus pirmoji siaubo meno paroda ir 66 egzempliorių tiražu išleistas siaubo laikraštis "Kapinių pamaina"] / Saulė Pinkevičienė ; Zitos Stankevičienės ir Galinos Tamošiūnienės nuotraukos. - Nuotr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2003, geg. 8, p. 2.

 45. Pociutė, Audronė. Lietuvos etnografinių regionų visuomeninės kultūros organizacijos / Audronė Pociutė // Žemaičių žemė. - ISSN 1392-2610. - 2002, Nr. 4, p. 7.

 46. Yra bibliotekoje Pūtys, T. Iš dzūkų papročių lobyno : Kūčios Dzūkijoje / T. Pūtys // Mūsų kraštas : Lietuvos kraštotyros draugijos leidinys. - Nr. 1 (1992)-. - Vilnius : [s. n.], 1992 - P. 108-109.

 47. Yra bibliotekoje Radzevičienė, Stasė. Legendos :[ Apie Druskininkų apylinkes] / Stasė Radzevičienė // Dainava. - ISSN 1648-0384. - 2004, Nr. 1, p. 29-31.

 48. Yra bibliotekoje Rafanavičienė, Genovaitė. Sutartinės išgydys nuo vienatvės :[ Apie alytiškės edukologės, socialinių mokslų dr. A. Vilkelienės pranešimą "Bendravimo galimybės giedant senąsias lietuviškas sutartines" Kembridže vykusioje mokslinėje konferencijoje "Naujos humanitarinės kryptys"] / Genovaitė Rafanavičienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2005, rugs. 6, priedas "Mūzų malūnas", p. 2.

 49. Yra bibliotekoje Ryliškių apylinkių pasakojimai // Dainava. - ISSN 1648-0384. - 2003, Nr. 2, p. 28.

 50. Šaknys, Žilvytis Bernardas. Dzūkijos kaimo takeliais:[ Apie Vlado Ulčinsko knygą "Raitininkų kaimas (1850 - 1950)"] / Žilvytis Šaknys // Valstiečių laikraštis. - ISSN 1021-4526. - 1997, saus. 14, p. 10.

 51. Yra bibliotekoje Šaknys, Žilvytis Bernardas. Šis tas iš tarpukario Merkinės jaunimo gyvenimo papročių / Žilvytis Šakys [Šaknys]. - Iliustr. // Dainava. - ISSN 1648-0384. - 2003, Nr. 1, p. 24-25.

 52. Yra bibliotekoje Šeima Dzūkijoje // Vyšniauskaitė, Angelė.  Lietuvių šeima ir papročiai. - Vilnius : Mintis, 1995. - P. 27, 29, 37-38, 119, 121, 143.

 53. Yra bibliotekoje Senieji Vėlinių papročiai / parengė Beta Žaliaduonienė // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2004, spal. 30, p. 6.

 54. Yra bibliotekoje Skerstonienė, Aldona. Etnografiniai kaimai / Aldona Skerstonienė // Lietuvos turizmo ištekliai. - Vilnius : Vilniaus kolegija, 2002. - P. 101-106.

 55. Yra bibliotekoje Sodybos ir gyvenamieji pastatai Dzūkijoje XIX-XX a. - Iliustr. // Lietuvių etnografijos bruožai. - Vilnius : Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1964. - P. 199, 214, 222, 224, 232, 233, 235, 666-668.

 56. Yra bibliotekoje Stankevičiūtė, Laima. Talkoje plunksnas plėšyti - ir spartu, ir linksma / Laima Stankevičiūtė ; autorės nuotraukos. - Nuotr. // Ūkininko patarėjas. - ISSN 1392-2769. - 2005, vas. 10, p. 13.

 57. Yra bibliotekoje Trinkūnas, Jonas. Lietuvių pasaulėjauta : papročiai, apeigos, ženklai / Jonas Trinkūnas. - Vilnius : Diemedis, 2003. - 128 p.

 58. Yra bibliotekoje Tumasonienė, Lina. Nori sėst į limuziną - būk kaip "Pinavija":[ Apie Krokialaukio etnografinį ansamblį " Pinavija"] / Lina Tumasonienė ; Zenono Šilinsko nuotr. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2006, saus. 20, p. 7.

 59. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Dzūkiška pirkia pastacyta, naujon knygon aprašyta :[ Apie Daugų vidurinės mokyklos išleistą knygą apie Daugus bei kaip Daugų vidurinėj atsirado Dzūkiška pirkia. Tekstas parašytas Marcinkonių šnekta ] / Antanina Urmanavičienė // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, lapkr. 22, p. 5.

 60. Yra bibliotekoje Vaicekauskas, Arūnas. Dzūkija / Arūnas Vaicekauskas. - Iliustr. // Tradicijos. - Kaunas : Šviesa, 2005. - P. 53.

 61. Yra bibliotekoje Valstiečių ūkiniai pastatai Dzūkijoje // Lietuvių etnografijos bruožai. - Vilnius : Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1964. - P. 257, 270-271, 670.

 62. Yra bibliotekoje Virbickienė, Vitana. Šiandien valgykime 12 kartų! : [apie Užgavėnių šventę Alytuje bei Užgavėnių papročius] / Vitana Virbickienė ; nuotr. iš redakcijos archyvo. - Iliustr. // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2004, vas. 24, p. 2.

 63. Yra bibliotekoje Vyšniauskaitė, Angelė. Dzūkijos etnografinio regiono vestuvių apeigų struktūra ir prasmė (XIX a. antroji pusė - XX a. ) / Angelė Vyšniauskaitė // Alytaus miesto ir apylinkių istorijos bruožai. - Vilnius : Mokslas, 1989. - P. 132.

 64. Yra bibliotekoje Žaliaduonienė, Beta. Bitės, medus, vaško žvakės / Beta Žaliaduonienė // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2004, spal. 30, p. 6.

 65. Yra bibliotekoje Žaliaduonienė, Beta. Vyža batus pergyvena, arba mano batai buvo du:[ Apie Alytaus kraštotyros muziejuje saugomas kelias poras tradicinio etnografinio apavo] / Beta Žaliaduonienė ; Galinos Tamošiūnienės nuotr. - Iliustr. - Rubrika: Ko nemato muziejaus lankytojai // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2006, rugs. 29, p. 6.

 66. Yra bibliotekoje Žumbakienė, Gražina, Kuncaitė, Rasa. Tradicinė Dzūkijos kaimo architektūra / Gražina Žumbakienė, Rasa Kuncaitė // Rasos.- 2009, Nr. 3, p. 28-29