ETNOKULTŪRA


  Kviečiame visus sustoti, atsigręžti ir pažvelgti į praeitį, ir joje atrasti brangių mums atsiminimų, daiktų, kurie yra pamiršti, bet palietus prabyla apie ansksčiau gyvenusių žmonių buitį. Tik puoselėjant etnokultūrą įmanomas tautinio identiteto išsaugojimas, tautinės savimonės ugdymas.

 Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos elektroninės duomenų bazės projektą „Alytaus krašto etnokultūra" finansuoja Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija ir Alytaus rajono savivaldybė

 

6378                      78

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTŪROS MINISTERIJA

  ALYTAUS RAJONO
SAVIVALDYBĖ

 

 

Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka © 2009