ETNOKULTŪRA


  Kviečiame visus sustoti, atsigręžti ir pažvelgti į praeitį, ir joje atrasti brangių mums atsiminimų, daiktų, kurie yra pamiršti, bet palietus prabyla apie ansksčiau gyvenusių žmonių buitį. Tik puoselėjant etnokultūrą įmanomas tautinio identiteto išsaugojimas, tautinės savimonės ugdymas.

 

 

 

Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka © 2009