AMATAI

  DZŪKIŠKOS JUOSTOS IR DROBĖS

  1. Yra bibliotekoje Dzūkiškos juostos : Alytaus kraštotyros muziejuje / [sudarytojai Virginija Arutiunova, Giedrius Bernatavičius, Kostas Poškus]. - [Kaunas : Viešoji įstaiga "Linos pasaulis", 2004]. - 75, [1] p. : iliustr. ; 22 cm. - Dalis gretut. teksto liet., angl. - Bibliogr.: p. 75 (12 pavad.).

  2. Yra bibliotekoje  [Dzūkių drobulės] // Bernotaitė-Beliauskienė D. Lietuvių moterų drobulės : katalogas / Dalia Bernotaitė-Beliauskienė.- Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2004.- P. 30-34, 36, 44-64, 118-120: iliustr.

  DZŪKŲ VERSLAI IR AMATAI

  1. Yra bibliotekoje Adomaitis, Justinas. Muziejuje - ne tik Alytaus, Dzūkijos, bet ir Užnemunės projektai / Justinas Adomaitis. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - ISSN 1392-2769. - 2005 bal. 9, p. 2.

  2. Yra bibliotekoje Apie bites, medų ir vašką / parengė Beta Žaliaduonienė. - Iliustr. // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2003, rugs. 4, p. 5.

  3. Yra bibliotekoje Augustinas, Faustas. Amatininkai visuomenę mokė net degutą varyti! : [apie Amatų šventę Alytuje] / Fausto Augustino ir Vitanos Virbickienės fotoreportažas. - Nuotr. // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2003, rugs. 6, p. 6.

  4. Yra bibliotekoje Bručienė, Vitana. Amatai dviem miklusėniškiams - ir pragyvenimo šaltinis, ir asmenybės išraiška :[ Apie Miklusėnuose (Alytaus raj.) gyvenančius kalvį Kęstutį Lukštą ir tautodailininką Bronių Palažiją bei jo auginamus dekoratyvinius augalus] / Vitana Bručienė ; autorės nuotr. - Iliustr. - Rubrika : Pažintis iš arčiau // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, liep. 8, p. 1-2.

  5. Yra bibliotekoje Bručienė, Vitana. Dailiųjų amatų mokyklos kieme 11 drožėjų kuria skulptūras:[ Alytuje vyks tarptautinis medžio drožėjų simpoziumas "Alytaus piliakalnis 2006". Vienuolika meistrų Dailiųjų amatų mokyklos kieme kuria skulptūras, kuriomis papuoš piliakalnį Pirmajame Alytuje] / Vitana Bručienė ; Fausto Augustino nuotr. - Iliustr. // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, liep. 13, p. 2.

  6. Yra bibliotekoje Džervus P. Kai puniškiai Nemune žuvis gaudė / Petras Džervus // Dainava.- 2004, Nr. 1, p. 32-33.

  7. Yra bibliotekoje Dzūkijos kryžiai // Kontrimas Č. Lietuvos geležiniai kryžiai / Česlovas Kontrimas.- Vilnius : Mintis, 1991.- p. 22-25, 177-206: iliustr.

  8. Yra bibliotekoje Garbus, Petras. Apie kašikų pynimą : [pasakoja Petras Garbus] / užrašė Giedrius Bernatavičius. - Iliustr. // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2003, rugs. 4, p. 5.

  9. Yra bibliotekoje Jarutis V. Kaltas metalas / Vytautas Jarutis.- Vilnius : LTSR meno draugijos Kauno skyrius, Alytaus kraštotyros muziejus, 1986.- 20 p.: iliustr.- Gretut. tekstas rus.- bibliogr.: p. 19 (7 pavad.).

  10. Yra bibliotekoje Kamarauskas, Stanislovas. "Susiedai" gaivina senuosius Alovės krašto amatus / Stanislovas Kamarauskas ; autoriaus nuotr. - Nuotr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2004, lapkr. 24, p. 1, 6.

  11. Yra bibliotekoje Kiguolienė, Rita. Alytiškius sudomino senoviniai medikų darbo įrankiai[Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojai organizavo Amatų dienas] / Rita Kiguolienė // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2004, rugs. 7, p. 2.

  12. Yra bibliotekoje Kochanskas, Jurgis. "Neuždarykite savo vaiko tarp keturių sienų":[ Alytaus dailiųjų amatų mokykla šį pavasarį išleido pirmąją negalią turinčių pynėjų iš vytelių grupę] / Jurgis Kochanskas ; mokyklos archyvo nuotr. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 205, rugpj. 30, p. 2.

  13. Yra bibliotekoje Kochanskas, Jurgis. Alytaus dailiųjų amatų mokykla laukia moksleivių / Jurgis Kochanskas; Zitos Stankevičienės nuotr. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2006, bal. 8, p. 11.

  14. Yra bibliotekoje Kochanskas, Jurgis. Bronytę parodai Makniūnų bibliotekininkė prišnekino / Jurgis Kochanskas ; Zitos Stankevičienės nuotr. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2005, bal. 26, p. 7.

  15. Yra bibliotekoje Koreguojamas projekto vykdymas :[ Jau dveji metai vykdomas amatų kaimo įkūrimo projektas, kurį remia Alytaus miesto savivaldybė ir ES fondai] // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2005, saus. 4, p. 6.

  16. Yra bibliotekoje Kudzienė, Aldona. "Mano amatas - gyvenimas":[ Apie Alytaus rajono neįgaliųjų draugijos vykdomą projektą "Mano amatas - gyvenimas"] / Aldona Kudzienė. - Nuotr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2004, rugpj. 19, p. 4.

  17. Yra bibliotekoje Kudzienė, Aldona. Dailiųjų amatų mokykloje - trys miestiečiams svarbūs minėjimai :[ Susipažinus su tarptautinio projekto "Kultūra 2000" atliktais darbais, Alytui ir žmonėms skirtą albumą "Su baltu rožės ženklu" pristatė poetas, kompozitorius ir muzikantas Albertas Antanavičius. Dailiųjų amatų mokykla su partneriais - Lenkijos Szcecino technikos universitetu ir Švedijos Jončiopingo apskrities Nassjo aukštesniąja mokykla - per dvejus metus parengė ir baigė vykdyti du projektus] / Aldona Kudzienė ; Zitos Stankevičienės nuotr. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2005, birž. 14, p. 1, 6.

  18. Yra bibliotekoje Kudzienė, Aldona. Juvelyrai laukiami mokykloje ir dirbtuvėse / Aldona Kudzienė ; autorės nuotr. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2006, rugpj. 19, p. 2.

  19. Yra bibliotekoje Kvaraciejienė, Vida. Tarpukario laikotarpio verslas ir amatai Šlavantų parapijoje / Vida Kvaraciejienė. - Iliustr. // Dainava. - ISSN 1648-0384. - 2003, Nr. 2, p. 21.

  20. Yra bibliotekoje Lankelis, Antanas. Ką dirbdina keisti, naivūs meistreliai?:[ Druskininkų "Girios aido" muziejuje tautodailininkai eksponuoja savo kūrybinius darbus] / Antanas Lankelis. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2006, birž. 16, p. 7.

  21. Yra bibliotekoje Milius, Vacys. Amatas ir kūryba = Craft and creativity / Vacys Milius, Janina Morkūnienė, Irma Šidiškienė ; [vertė į anglų kalbą Ada Jurkonytė]. - Vilnius : Pradai, 1997. - 314, [3] p. : iliustr.

  22. Yra bibliotekoje Mosteikaitė, Alma. Apskrities profesinės mokyklos bendradarbiaus su Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmais / Alma Mosteikaitė ; Zitos Stankevičienės nuotrauka. - Nuotr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2003, bal. 4, p. 1-2.

  23. Yra bibliotekoje Mosteikaitė, Alma. Bendrovė, įsigijusi didžiąją dalį autobusų stoties patalpų, pinigų nesumoka :[ Varžytinėse didžiąją dalį autobusų stoties patalpų nupirkusi UAB Statybos amatų centras kartu su parko sanuotoja AB "Daisotra" tarsis dėl bendros veiklos] / Alma Mosteikaitė // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2003, bal. 29, p. 1.

  24. Yra bibliotekoje Mosteikaitė, Alma. Pranas Jaciunskas iš sostinės grįžo dirbti į Alytų :[ Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, konservatorių atstovas Pranas Jaciunskas pradėjo dirbti Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Alytaus filialo direktoriumi] / Alma Mosteikaitė. - Nuotr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2004, kovo 26, p. 2.

  25. Yra bibliotekoje Mosteikaitė, Alma. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Alytaus filialo direktoriumi tapo Kęstutis Kieras / Alma Mosteikaitė ; Zitos Stankevičienės nuotr. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2006, rugpj. 23, p. 1.

  26. Yra bibliotekoje Nėnienė, Inga. Valkininkų apylinkių audėjos / Inga Nėnienė. - Iliustr. // Margiris. - ISSN 1648-357X. - 2004, rugpj. 13, p. 3.

  27. Yra bibliotekoje Panemunių dzūkai / [redagavo Angelė Vyšniauskaitė ; dail. Vida Leonavičienė]. - Vilnius : Mintis, 1970. - 143 p. : iliustr. - Priešantr.: Lietuvos TSR Mokslų akademija. Istorijos institutas. - Santr. rus. - Bibliogr. Išnašose

  28. Yra bibliotekoje Pašukonytė, Edita. Mokėmės dailiųjų amatų: [Alovės (Alytaus raj.) moksleiviai mokėsi dailiųjų amatų, aplankė Varėnos ir Merkinės menininkus] / Edita Pašukonytė. - Iliustr. - Rubrika : Skaitytojų žodis // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, liep. 4, p. 8.

  29. Yra bibliotekoje Pinkevičienė, Saulė. "Tradiciniai amatai XX amžiaus architektūroje" - antroji Dailiųjų amatų mokyklos idėja, kurią finansuos ES / Saulė Pinkevičienė ; Zitos Stankevičienės nuotr. - Nuotr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2004, geg. 28, p. 1, 6.

  30. Yra bibliotekoje Pinkevičienė, Saulė. Dailiųjų amatų mokykla pradeda jubiliejinių renginių ciklą:[ Alytaus kraštotyros muziejaus "Skrydžio" galerijoje atidaryta paroda, skirta Dailiųjų amatų mokyklos penkiolikos metų jubiliejui] / Saulė Pinkevičienė ; Zitos Stankevičienės nuotr. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2006, rugs. 8, p. 6.

  31. Yra bibliotekoje Pinkevičienė, Saulė. Krokialaukiečio batsiuvio šlepetėmis avi ir europarlamentaras Vytautas Landsbergis / Saulė Pinkevičienė ; Zitos Stankevičienės nuotr. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2005, liep. 23, p. 5.

  32. Yra bibliotekoje Pinkevičienė, Saulė. Muziejus pristato egzotišką edukacinę programą :[ Apie Alytaus kraštotyros muziejaus rengiamą edukacinę programą "Ilgos dienos darbininkės" pirmąją dalį "Kalvio pasaga neša laimę"] / Saulė Pinkevičienė // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2006, geg. 12, p. 6.

  33. Yra bibliotekoje Pinkevičienė, Saulė. Parodoje - senieji amatai jaunoms rankoms :[Šilainės kaime (Lazdijų rajonas) vyko stovykla vaikams ir jaunimui "Senieji amatai jaunims rankoms". Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje atidaryta stovyklautojų darbelių paroda] / Saulė Pinkevičienė // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2006, rugpj. 11, p. 7.

  34. Yra bibliotekoje Pinkevičienė, Saulė. Pastatas - galvos skausmas, bendravimas - 300 procentų džiaugsmo!:[Dailiųjų amatų mokyklos, vykdančios projektą "Nauja erdvė senoje pastogėje", atstovai lankėsi pas projekto partnerius švedus] / Saulė Pinkevičienė. - Nuotr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2003, birž. 28, p. 6.

  35. Yra bibliotekoje Pinkevičienė, Saulė. Prisilietimas prie tradicijos : Arba kodėl žurnalistas Algimantas Čekuolis jauniesiems dzūkams palinkėjo sunkumų?:[ Šilainės kaime (Lazdijų rajone) vyko stovykla vaikams ir jaunimui "Senieji amatai jaunoms rankoms". Rengiamas pirmasis Alytiškių forumas // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2004, rugpj. 28, p. 7. Rugsėjo 3-4 d. Alytuje vyks Alytiškių forumas ir Miestelio amatų šventė] / Saulė Pinkevičienė ; Zitos Stankevičienės nuotr. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2006, liep. 14, p. 5.

  36. Yra bibliotekoje Pinkevičienė, Saulė. Skrybėlei - net dvylika metrų šiaudinės juostelės!:[ Apie Krokialaukio kaimo gyventojus Nataliją ir Juozą Šyvokus, pinančius iš šiaudų skrybėles] / Saulė Pinkevičienė ; Zitos Stankevičienės nuotr. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2005, rugpj. 6, p. 7.

  37. Yra bibliotekoje Pinkevičienė, Saulė. Žingsnis po žingsnio: Alytaus istorija fotografijose:[ Alytaus miesto Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje atidaryta spaudinių ir fotodokumentų apie Alytaus įmones paroda "Žingsnis po žingsnio: nuo smulkių amatininkų dirbtuvėlių iki didžiųjų pramonės gigantų"] / Saulė Pinkevičienė ; Zitos Stankevičienės nuotr. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2006, birž. 17, p. 10.

  38. Yra bibliotekoje Remeikienė, Vaida. Veisiejuose kuriamas kalvystės centro filialas:[ Apie Veisiejų seniūnijoje išlikusius kalvystės amato meistrus] / Vaida Remeikienė. - Iliustr. // Dzūkų žinios. - ISSN 1648-8482. - 2003, lapkr. 19, p. 2.

  39. Yra bibliotekoje Rimkus, Henrikas. Grožį kuriančios rankos / Henrikas Rimkus ; Laimos Kuzabavičienės nuotr. - Nuotr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2004, birž. 15, p. 9.

  40. Yra bibliotekoje Senolių dzūkų buitis, verslai, amatai // Daugai. - Alytus : Alytaus naujienos, 2004. - P. 182-189.

  41. Yra bibliotekoje Stankevičiūtė, Laima. Ar savivaldybės pajėgs panaudoti visus laimėtus pinigus :[ Ūkio ministras Kęstutis Daukšys lankėsi Alytaus apskrities viršininko administracijoje] / Laima Stankevičiūtė. - Nuotr. // Ūkininko patarėjas. - ISSN 1392-2769. - 2005, rugpj. 16, p. 3.

  42. Yra bibliotekoje Stankevičiūtė, Laima. Medžio drožėjų darbai įamžinti leidinyje :[ Leidinys "Tarptautinis medžio drožėjų simpoziumas "Alytaus piliakalnis 2006"] / Laima Stankevičiūtė ; autorės nuotraukos. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - ISSN 1392-2769. - 2006, lapkričio 7, p. 16.

  43. Yra bibliotekoje Šukienė, Virginija Stovyklautojai įrengė dailės galeriją:[ Apie Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos "Guboja" Alytaus skyriaus Nemunaityje suorganizuotą stovyklą "Neįgalusis ir dailieji amatai" bei praktinį seminarą] / Virginija Šukienė. - Nuotr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2003, birž. 27, p. 6.

  44. Yra bibliotekoje Tubienė, Aušra. Alytus pristatytas Cėsyje:[ Alytaus miesto savivaldybės atstovai dalyvavo Cėsyje (Latvija) parodoje "Ciesio verslininkas 2006". Parodos metu pristatytas Alytaus miestas bei Alytaus dailiųjų amatų mokyklos meno dirbiniai] / Aušra Tubienė. - Iliustr. // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2006, geg. 6, p. 5.

  45. Yra bibliotekoje Tubienė, Aušra. Alytus pristatytas Cėsiuose:[ Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja Gitana Molevičienė, Užsienio ryšių tarnybos vedėja Loreta Kavaliauskaitė ir Investicijų skyriaus vyr. specialistė I. Baliukynienė bei Alytaus dailiųjų amatų mokyklos meno dirbinių iš metalo profesijos mokytoja Eglė Liškevičienė ir šios mokyklos bibliotekos vedėja Daiva Pasaravičienė dalyvavo Cėsiuose (Latvija) organizuotoje kasmetinėje verslo parodoje "Cėsių verslininkas 2006"] / Aušra Tubienė ; asmeninė nuotr. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2006, geg. 6, p. 2.

  46. Yra bibliotekoje Tumasonienė, Lina. Alytuje - medinė mūzų buveinė :[ Buvęs alytiškis Albertas Antanevičius Dailiųjų amatų mokykloje pristatė naujausią savo albumą "Su baltos rožės ženklu". Ši mokykla surengė tarptautinio projekto "Tradiciniai amatai 21 amžiaus architektūroje" knygos - manifesto pristatymą ir oficialiai atvėrė kiemelyje pastatyto dviaukščio rastų pastato duris] / Lina Tumasonienė ; nuotr. iš mokyklos archyvo. - Iliustr. // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2005, birž. 14, p. 6.

  47. Yra bibliotekoje Tumasonienė, Lina. Dailiųjų amatų mokyklą gelbsti statybos:[ Apie Alytaus dailiųjų amatų mokykloje vykdomus projektus: "Nauja erdvė senoje pastogėje" ir "Tradiciniai amatai 21 amžiaus architektūroje"] / Lina Tumasonienė ; nuotr. iš mokyklos archyvo. - Iliustr. // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2004, spal. 30, p. 5.

  48. Yra bibliotekoje Tumasonienė, Lina. Direktorės filosofija: kad mokyklai būtų geriau :[ Apie Alytaus dailiųjų amatų mokyklos direktorę Laimutę Šiušienę] / Lina Tumasonienė. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2006, rugs. 19, p. 1, 5.

  49. Yra bibliotekoje Tumasonienė, Lina. Kasdien į žygį su Dievo kareivėliais…:[ Alytaus dailiųjų amatų mokykloje neįgaliuosius pynimo moko Regina ir Gediminas Rinkevičiai] / Lina Tumasonienė ; Zitos Stankevičienės nuotr. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2006, saus. 21, p. 5.

  50. Yra bibliotekoje Urmanavičienė, Antanina. Pažinkime senuosius dzūkų amatus:[Apie Dzūkijos nacionalinio parko Merkinės informaciniame centre vykusį renginį. Jame Makniūnų pagrindinė mokykla (Alytaus raj.) pristatė projektą "Mokome ir mokomės visi", skirtą skleisti žinioms apie senuosius dzūkų amatus, o Dzūkų kultūros draugės Alytaus dzūkų pulkucis - projektą "Dzūkų tradicijos, papročiai ir kalba Alytaus regione", skirtą etninės kultūros palaikymui] / Antanina Urmanavičienė ; autorės nuotr. - Iliustr. // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2004, lapkr. 16, p. 4.

  51. Yra bibliotekoje Virbickienė, Vitana. Dailiųjų amatų mokyklai - Europos Sąjungos pinigai:[ Alytaus dailiųjų amatų mokykla gavo pranešimą iš Briuselio, kad programai Kultūra 2000 teiktas projektas "Tradiciniai amatai XXI a. architektūroje" įtrauktas į finansuoti siūlomų projektų sąrašą] / Vitana Virbickienė ; autorės nuotr. - Iliustr. // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2004, geg. 25, p. 1.

  52. Yra bibliotekoje Žaliaduonienė, Beta. Bitės, medus, vaško žvakės / Beta Žaliaduonienė // Dainavos žodis. - ISSN 1392-6187. - 2004, spal. 30, p. 6.

  53. Yra bibliotekoje Žvinakevičiūtė, Aušra. Alovės seniūnijos vaikai Amatų studijoje nenuobodžiavo / Aušra Žvinakevičiūtė ; autorės nuotr. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2006, birž. 16, p. 6.

  54. Yra bibliotekoje Žvinakevičiūtė, Aušra. Dviejuose kataloguose - dzūkų virtuvės, liaudies meno ir amatų tradicijos:[ Alovėje, žinomų kultūros šviesulių Danutės ir Henriko Janukaičių namuose, apsilankė viešnios iš Suvalkų regioninio kultūros ir meno centro (Regionalny Osrodek Kultury ir Sztuki w Suwalkach - ROKIS): vicedirektorė Anna Augustynowicz ir vyriausioji projektų specialistė Wirginia Sawicka. Svečius priėmė Janukaičių dukra, Alytaus rajono kultūros centro (ARKC) Alovės filialo vadovė Ramunė Miškauskienė. ROKIS atstovės atvežė ką tik išleistus katalogus, atspindinčius šio centro vykdomo projekto partnerių iš Nemuno euroregiono liaudies meno ir amatų bei regioninio kulinarinio paveldo įvairovę] / Aušra Žvinakevičiūtė ; autorės nuotr. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2006, rugpj. 29, p. 5.

  55. Yra bibliotekoje Žvinakevičiūtė, Aušra. Įkurtuvių iškilmes ženklino ir pasirašyta sutartis:[ Oficialiai atidaryta Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų] / Aušra Žvinakevičiūtė ; Zitos Stankevičienės nuotr. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2006, spal. 28, p. 1.

  56. Yra bibliotekoje Žvinakevičiūtė, Aušra. Maksimonių kaime didelius ir mažus susiejo draugystė ir kūryba:[Merkiniškių Laimos ir Nikolajaus Saviščevų kaimo sodyboje veikė Lietuvos tautodailininkų sąjungos (LTS) Dzūkijos skyriaus edukacinė stovykla "Senieji amatai - jaunoms rankoms"] / Aušra Žvinakevičiūtė ; Zitos Stankevičienės nuotr. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - ISSN 1392-6241. - 2005, liep. 15, p. 4.

  57. Yra bibliotekoje Valčių meistras nuo Giluičio// Nedzinskas V. Gamtininko poringės: apybraižos .- Vilnius, 1999, P. 123-130