Alytaus rajono viešoji biblioteka

Skyriai

Bibliotekininkystės ir fondų organizavimo skyrius

Vedėja
Violeta Bernackienė
Tel. (8 315) 52 204
El. paštas vadyba@alytus.rvb.lt

Vyresnioji metodininkė

Jūratė Šalaševičienė

Tel. (8 315) 52 204
El. paštas vadyba@alytus.rvb.lt

Vyresnioji bibliotekininkė fondų komplektavimui
Regina Kunigonienė
Tel. (8 315) 52 204
El. paštas reginaku@alytus.rvb.lt

Vyresnioji bibliotekininkė
Lina Ramanauskienė
Tel. (8 315) 52 204

Vyresnioji bibliotekininkė
Janina Janavičienė
Tel. (8 315) 52 204

Skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyrius

Vedėjas
Arnoldas Šatrauskas
Tel. (8 315) 75 250 (skaitykla)
El. paštas skaitykla@alytus.rvb.lt

Vyresnioji bibliotekininkė
Daiva Balionienė
Tel. (8 315) 53 383 (abonementas)
El. paštas abonementas@alytus.rvb.lt

Vyresnioji bibliotekininkė
Dalia Gudelevičienė
Tel. (8 315) 53 383 (abonementas)
El. paštas abonementas@alytus.rvb.lt

Vyresnioji bibliotekininkė
Laima Ramaškevičienė
Tel. (8 315) 53 383 (abonementas)
El. paštas abonementas@alytus.rvb.lt

Vyresnioji bibliotekininkė
Dijana Eidukevičienė
Tel. (8 315) 53 383 (abonementas)
El. paštas abonementas@alytus.rvb.lt

Vyresnioji bibliografė informacijai
Vida Grigaitė
Tel. (8 315) 52 204
El.paštas vida.grigaite@3erdve.lt

Vyresnioji bibliografė kraštotyrai
Lina Vasiliauskaitė
Tel. (8 315) 75 250
El. paštas lina.vasiliauskaite@3erdve.lt

Ūkio skyrius

Vedėjas
Jonas Turčinavičius
Tel. (8 315) 54 631
Mob. 8 680 99 429
El. paštas Jonas.Turcinavicius@3erdve.lt