Elektroninis bibliotekos katalogas

Jaunimo garantijos

Kviečiame naudotis elektroninėmis paslaugomis

Duomenų bazės:

2016 metų statistika

  • Skaitytojai – 13413
  • Lankytojai – 235282
  • Dokumentų išduotis – 474146 fiz.vnt.
  • Išduotų egz. vienam skaitytojui – 35 fiz.vnt.
  • Dokumentų fondas – 363462 fiz.vnt.