Alytaus rajono viešoji biblioteka

2007 metai

  • LR Kultūros ministerija iš Etninės kultūros ir regionų kultūros programos skyrė lėšas Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tęstiniam projektui „Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kraštotyros duomenų bazės (DB) ,,Alytaus krašto etnokultūra“ trečios dalies sukūrimas elektroninėje laikmenoje“.

  • LR Kultūros ministerija skyrė lėšas skaitymo skatinimo projektui „Su knyga draugaut smagiau, su knyga gyvent linksmiau“

  • Alytaus apskrities viršininko administracijos kultūros rėmimo programų komisija paskyrė lėšas Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos konferencijai „Etninės kultūros pėdomis“.

  • Vankiškių ir Makniūnų filialai sėkmingai dalyvavo Alytaus rajono savivaldybės lėšomis remiamų programų konkurse.

  • Alytaus rajono savivaldybė iš Alytaus rajono jaunimo meninės mėgėjiškos veiklos programos „Jaunos asmenybės tobulėjimas meno pagalba“ lėšas skyrė Alytaus rajono savivaldybės viešosiose bibliotekos projektui „Skaitau – kuriu – mąstau“ ir Vankiškių filialo projektui „Menas – tai veržimasis į gėrį“.