Alytaus rajono viešoji biblioteka

2005 metai

  • LR Kultūros ministerija iš „Etninės kultūros ir regionų kultūros projektų“ programos skyrė finansavimą Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektui „Alytaus krašto etnokultūra“.

  • Alytaus apskrities kultūros rėmimo programų komisija paskyrė lėšas Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektui „Per tradicijas į novacijų įvairovę arba aštuoni bibliotekos veiklos dešimtmečiai“.

  • Alovės, Kančėnų, Makniūnų, Vankiškių filialai dalyvavo Alytaus rajono savivaldybės lėšomis remiamų programų konkurse. Šiems filialams skirtas finansavimas renginių organizavimui.