Elektroninis bibliotekos katalogas

Jaunimo garantijos

Kviečiame naudotis elektroninėmis paslaugomis

Duomenų bazės:

Skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyrius

Vedėjas
Arnoldas Šatrauskas
Tel. (8 315) 75 250 (skaitykla)
El. paštas skaitykla@alytus.rvb.lt
Vyresnioji bibliotekininkė
Daiva Balionienė
Tel. (8 315) 53 383 (abonementas)
El. paštas daiva.balioniene@vipt.lt
Vyresnioji bibliotekininkė
Dalia Gudelevičienė
Tel. (8 315) 53 383 (abonementas)
El. paštas abonementas@alytus.rvb.lt
Vyresnioji bibliotekininkė
Laima Ramaškevičienė
Tel. (8 315) 53 383 (abonementas)
El. paštas abonementas@alytus.rvb.lt
Vyresnioji bibliotekininkė
Diana Eidukevičienė
Tel. (8 315) 53 383 (abonementas)
El. paštas abonementas@alytus.rvb.lt
Vyresnioji bibliografė informacijai
Vida Grigaitė
Tel. (8 315) 52 204
El. paštas vida.grigaite@3erdve.lt
Vyresnioji bibliografė kraštotyrai
Lina Vasiliauskaitė
Tel. (8 315) 75 250
El. paštas lina.vasiliauskaite@3erdve.lt