Alytaus rajono viešoji biblioteka

2001 metai

  • „Jaunimo dvasinių, kūrybinių ir pilietinių vertybių ugdymas kaime“ finansuotas Jaunimo reikalų tarybos (Makniūnų kaimo filialas).
  • ARSVB „Naujų informacinių technologijų plėtra rajono savivaldybės viešosiose bibliotekose“
  • Vankiškių biblioteka įgyvendino 2 projektus:
       1.“Paslaugų plėtra Vankiškių kaimo bibliotekoje“ finansuotas Alytaus rajono savivaldybės.
       2.“Vankiškių kaimo biblioteka – modernizavimo keliu“ finansuotas Atviros Lietuvos fondo
  • 2001 m. Vankiškių k. bibliotekoje įkurta žaisloteka.