Alytaus rajono viešoji biblioteka

2000-2001 metai

  • Rajono viešoji biblioteka modernizuojasi panaudodama lėšas, gautas už mokamas paslaugas: įsigyta papildoma programinė įranga, mokamos duomenų bazės, elektroninės užsienio kalbų mokymosi programos, elektroniniai informaciniai leidiniai.
  • 2000 m. įkuriamas rajono Viešosios bibliotekos Europos informacijos centras – bendras Europos komiteto prie Lietuvos Vyriausybės, Kultūros ministerijos, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Alytaus rajono savivaldybės ir Viešosios bibliotekos projektas.
  • 2000 m. biblioteka pradėjo dalyvauti LIBIS programoje. Kuriamas Viešosios bibliotekos elektroninis katalogas.
  • 2000 m. Vankiškių kaimo filiale įkurta fonoteka. Lėšas skyrė ALF.
  • 2001 m. Makniūnų kaimo filiale įkurta žaisloteka. Taip pat iš Atviros Lietuvos fondo gautas finansavimas projektui „Paslaugų plėtra Makniūnų kaimo viešojoje bibliotekoje“.
  • 2001 m. Iš ALF gautas finansavimas Vankiškių filialo projektui „Vankiškių kaimo biblioteka – modernėjimo keliu“.