Alytaus rajono viešoji biblioteka

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Grožinė literatūra
Jaunimo garantijos
Knygų recenzijos
Literatūra vaikams
Naujienos
Naujos knygos
Parodos
Renginiai
Šakinė literatūra
final-logo

Prisilietimas prie Užubalių istorijos Petro Dumbliausko muziejuje

Spausdinti

Tradiciškai gegužės mėnesį ARSVB Užubalių filialo bibliotekininkė organizuoja išvyką į Petro Dumbliausko įsteigtą muziejų, esantį Užubaliuose. Taip mes pažymime ir švenčiame Tarptautinę muziejų dieną. Džiaugiamės, kad skaitytojai labai žingeidūs ir smalsūs, o apsilankymas muziejuje visuomet praturtina žinias ir atskleidžia naujas istorijas apie eksponatus.

Šioje sodyboje jaučiama prieškario dvasia, išsaugoti ir senieji pastatai. Anuomet čia buvo puoselėjamos lietuviškos tradicijos, sodyba buvo ir išliko šviesos židiniu. Tarpukariu Dumliauskų sodyba buvo tapusi savotišku kultūros centru: vakarais troba virsdavo tarsi kokia vieša sale su skaitykla, kur rinkdavosi vietos jaunimas ir kultūringai praleisdavo laiką. Petras turėjo radiją, daug laikraščių. Net tarybiniais laikais čia buvo įkurtas kolūkio klubas-skaitykla.

Mus priėmė ir viską parodė bei papasakojo sodybos šeimininkas Kęstutis Jakučionis. Jis su žmona Daiva prižiūri ir puoselėja muziejų. Vis dar renka labai senus ir ypatingai įdomius daiktus, kad juos galėtų pamatyti šiuolaikinis jaunimas. Vizito metu Kęstutis papasakojo apie Pirmojo pasaulinio karo granatas (nereikia bijoti – ji viduje tuščia), pademonstravo tų laikų vokiečių šalmą ir šaudmenų krepšį.

Apie 1960 m. P. Dumbliauskas įsteigė savo sodyboje privatų muziejų. Muziejuje laikytos įvairios kolekcijos, iš kurių svarbiausias bibliofilinis rinkinys. Dauguma jo leidinių retenybėmis tapo einant laikui, o pats kolekcininkas juos rinko dar nuo caro laikų, laikraščius prenumeravo. P. Dumbliauskas turėjo ir 40 skirtingų pavadinimų senųjų kalendorių kolekciją. Žymią dalį P. Dumbliausko spaudinių rinkinio sudaro tarpukario politinių partijų brošiūros, atsišaukimai, lapeliai.

P. Dumbliauskas domėjosi įvairiais dalykais, jo knygų rinkinys akivaizdžiai tą patvirtina. Daug specifinės literatūros gamtos, technikos temomis. Viena jo kolekcijos dalis – rankraščiai ir smulkieji spaudiniai. Labai įdomūs Alytaus spaustuvių darbai: blankai, vizitinės kortelės, ypač dėl to, kad mažesnių miestų spaustuvėse išleistų knygų ir laikraščių išliko ne tiek jau daug, todėl tai yra papildoma medžiaga vietos spaustuvių istorijai tyrinėti.

Iš rankraščių įdomiausia laiškų kolekcija. Saugomas susirašinėjimas su JAV lietuvių veikėjais: Vytautu Gaveliu ir Zigmu Žaviu. Beveik visą biblioteką P. Dumbliauskas išsaugojo iki mirties. Po P. Dumbliausko mirties 1983 m. jo biblioteka ir muziejus prižiūrimi anūkės Daivos ir jos vyro Kęstučio Jakučionių. Šeimininkai ir toliau rūpinasi ir prižiūri muziejaus eksponatus, puoselėja senąją sodybą. Čia lankytojai visuomet laukiami ir maloniai priimami.

Informaciją parengė Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Užubalių filialo vyresn. bibliotekininkė
Rima Abečiūnė