Alytaus rajono viešoji biblioteka

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Grožinė literatūra
Jaunimo garantijos
Knygų recenzijos
Literatūra vaikams
Naujienos
Naujos knygos
Parodos
Renginiai
Šakinė literatūra
final-logo

Mes Jūsų niekada nepamiršime…

Spausdinti

Už laisvę liejosi nekaltas kraujas,
Už laisvę krito broliai ir vaikai…
Ir išgąstingai aušo naujas sausio rytas…
O kritusius atminsim amžinai.

(I. Kvaraciejienė)

Gyvenimas nestovi vietoje. Lyg upės vanduo plaukia mūsų dienos, nusinešdamos pasroviui viską: džiaugsmą, rūpesčius ir širdgėlą. Daug jų nuplaukė užmarštin, nepalikdamas jokio ženklo, atgarsio, tik niekaip negalim ištrinti iš savo atminties tos baisios, kraupios 1991 m. sausio 13-osios nakties.

Sausio 13-osios naktį prie televizijos bokšto riaumojančių tankų gaudesys pažadino visą Lietuvą. Baudžiamieji raudonosios armijos būriai žudė ginančius Lietuvos laisvę beginklius vyrus, moteris ir vaikus. Iš šio košmaro pasigirsdavo sutartinis „Lie-tu-va!“. Tai skaudi netektis, bet kartu ir nuostabi mūsų tautos pergalė.

Laisvės gynėjų dienos minėjimą pradėjome pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“: visuose languose uždegėme atminimo ir vilties žvakeles. Minint šią istorinę dieną bibliotekoje surengta spaudinių paroda „Mes Jūsų niekada nepamiršime“, sukurtas simbolinis „Laisvės aukuras“, prie kurio vyko istorijos pamokos. Kartu su gimnazijos bendruomene dalyvavome eisenoje „Pagarbos žygis“ Krokialaukio miestelio gatvėmis, giedojome valstybės himną.

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Krokialaukio filialo vyresn. bibliotekininkė
Jolita Vaičiulienė