Alytaus rajono viešoji biblioteka

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Grožinė literatūra
Jaunimo garantijos
Knygų recenzijos
Literatūra vaikams
Naujienos
Naujos knygos
Parodos
Renginiai
Šakinė literatūra
final-logo

Simno bibliotekoje vykusioje literatūrinėje-muzikinėje popietėje renginio svečiai neliko abejingi papasakotai didingai Lietuvos istorijai

Spausdinti

Kovo 9 d. Simno bibliotekoje vyko literatūrinė-muzikinė kompozicija „Esame ir liudijame Lietuvą“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. Kompozicijos kūrėja ir monospektaklio atlikėja – Kalbos premijos laureatė Violeta Bakutienė.

Prieš pradedant kompoziciją Simno gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Aldona Baležentienė perskaitė renginio organizatorės, bibliotekininkės Linos Daniulevičienės laišką, skirtą susirinkusiems svečiams bei kompozicijos autorei Violetai Bakutienei. Bibliotekininkė dėl ligos renginyje dalyvauti negalėjo.

Laišku renginio organizatorė padėkojo visiems susirinkusiems svečiams ir trumpai papasakojo apie savo pažintį su Violeta Bakutiene.

Praėjusią vasarą bibliotekininkė dalyvavo tarmių atlaiduose Dieveniškių kaime, Lazdijų rajone, kuriuos jau devyneri metai organizuoja rašytojas Romas Sadauskas. Ten ji ir pamatė Violetos Bakutienės monospektaklį.

„Manau, aktyviausi bibliotekos lankytojai puikiai prisimena susitikimą su rašytoju Romu Sadausku. Savo skaitytojams nieko nesiūlau pati „neparagavusi“, po apsilankymo kilo mintis pakviesti į Simną dar vieną viešnią – Violetą Bakutienę, kad jos nuostabų balsą išgirstumėte ir jūs – mūsų skaitytojai.“ – laiške rašė Lina Daniulevičienė.

Bibliotekininkė taip pat padėkojo kompozicijos autorei už žmonėms dovanojamą gerumą, patriotizmo suvokimą ir didžiulę meilę. „Po jūsų minčių ir įžvalgų mes palypėjome vienu laipteliu aukštyn.“ – dėkojo bibliotekininkė Lina.

Prigesus salėje šviesoms, projektoriaus ekrane įsižiebė Lietuvos trispalvė.

„Sveikinuosi su jumis ir džiaugiuosi, kad šiandien esame suvienyti Kovo 11-osios išvakarėse. Suvienyti supratimo, kad gražiausia meilės forma yra tarnystė. Ir mes kiekvienas, eidamas į valstybės atkūrimo šimtmetį, galbūt, pagalvojame, kaip mes galėtume pasveikinti šimtametę Lietuvą. Ir nesvarbu, kokią formą įgauna mūsų raiška. Galbūt knygos, galbūt pastato, gal istorinio dokumento, bet jeigu tai daroma iš širdies – tai įgauna amžinybės ženklą.“ – tokiais žodžiais kompoziciją pradėjo Violeta Bakutienė.

„Kaip sunkiai ją augino mūsų tėvai, kiekvienas mes ją auginame savyje ir savoje valstybėje. Mes esame vienintelė šalis pasaulyje, kuri gali švęsti tris gimtadienius. Įsiterpia ir Sausio 13-oji, kuri šias abi dienas apgynė. Didžiuokimės savo protėviais, didžiuokimės ir savimi, nepraradusiais vilties ir savo gyvenimą siejančiais su lietuviškumu ir lietuvybe“ – patriotiškomis mintimis dalinosi kompozicijos autorė.

Kompozicijoje buvo pasakojama apie Lietuvos istoriją, apie mūsų valstybę, kuri gimė su karaliumi Mindaugu. Ir apie ilgą bei sudėtingą Lietuvos išsilaisvinimo kelią nuo priespaudos. Renginio svečiai turėjo progą įdomiai ir informatyviai prisiminti didžiausias Lietuvos istorines asmenybes bei jų nuveiktus didžius darbus: Martyną Mažvydą, Mikalojų Daukšą, Joną Basanavičių, Vincą Kudirką, Motiejų Valančių, Antaną Smetoną, Maironį, Kęstutį Genį ir kt.

Violeta taip pat šiltai prisiminė Lietuvos valstiečius, kurie po Liublino unijos išsaugojo mūsų gimtąją kalbą, pagerbė knygnešius, kurie po lietuviškos spaudos uždraudimo rizikavo savo laisve bei gyvybe slaptai gabendami lietuviškas knygas bei spaudą į Lietuvą.

Kompozicija buvo parengta informatyviai, meniškai. Skaidrėse buvo rodomos istorinės nuotraukos, surašyti faktai, skambėjo lietuvių kompozitorių muzika. Taip pat buvo galima išvysti Jono Trukano filmo „Knygnešys“ ištrauką. Visa vaizdinė informacija buvo užpildyta gražiu, maloniu Violetos Bakutienės balsu.

Pasibaigus kompozicijai susirinkę svečiai padėkojo renginio viešniai už nuostabiai praleistą laiką, už pakeltą nuotaiką bei patriotiškų jausmų atgaivinimą.

Padėkos žodžius tarė: Trečiojo amžiaus universiteto filialo dekanė Janina Žeimienė, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Simno skyriaus vadovė Elena Dainauskienė bei skaitytoja Albina Sviderskienė.

 

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Simno filialo vyresn. bibliotekininkas
Jonas Kazakevičius