Alytaus rajono viešoji biblioteka

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Grožinė literatūra
Jaunimo garantijos
Knygų recenzijos
Literatūra vaikams
Naujienos
Naujos knygos
Parodos
Renginiai
Šakinė literatūra
final-logo

Alovėje minėjome literatės Jadvygos Černiauskienės 100-ąsias gimimo metines

Spausdinti
Kokie mes čia,
žemėje, trapūs,
šermukšni,
liepsnojantis rudenį…/
J. Černiauskienė/

Literatūrinio žodžio puoselėtojus į Alovę spalio 10 d. sukvietė literatės, publicistės Jadvygos Černiauskienės 100-ųjų metinių paminėjimui skirta literatūrinė popietė ,,Nutolusių dienų šviesoj“.

Jadvyga Černiauskienė gimė 1917-10-01 Tverės mieste, Rusijoje, lietuvių, karo pabėgėlių, mokytojų šeimoje. Šeimai 1918 m. grįžus į Lietuvą, Jadvyga mokėsi Kauno gimnazijoje, 1942 m. jai buvo išduotas Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto klasikinės filologijos studijų baigimo diplomas. Daug metų Jadvyga Černiauskienė atidavė pedagoginiam darbui. Mokytojavo Tauragėje, Vilniaus Salomėjos Nėries ir Vilniaus I suaugusiųjų (dabar ,,Varpo“) gimnazijose.

Anksti, dar gimnazijos suole, pradėjusi rašyti, plunksnos nepaleido iki gyvenimo pabaigos.
Paminėti ilgaamžės J. Černiauskienės net pačias svarbiausias gyvenimo datas būtų labai sudėtinga, bet mums svarbu žinoti, kad 1970-aisiais apsigyveno vyro Juozo Černiausko gimtinėje, Švobiškių kaime Alytaus rajone, ir dirbo Alovės vidurinėje mokykloje iki pensijos. Vėliau ir gyveno Alovėje. Ji buvo ,,Komunistinio rytojaus“ (dabar ,,Alytaus naujienos“ ) neetatine korespondente. Rašytojos kūryba buvo spausdinta periodiniuose leidiniuose.

Aloviškiai ją visada pagarbiai vadino mokytoja. Alovėje mokytoja gyveno iki 2004 metų, o likusį gyvenimo laiką praleido dukros Evelinos šeimoje Vilniuje, apsupta artimųjų meilės ir rūpesčio. Jadvyga Černiauskienė mirė 2015 m. balandžio 10 d., palaidota Alovės miestelio kapinėse.

Aš net nedrįsčiau vertinti Jadvygos Černiauskienės, mokytojos, kūrybos, bet noriu pacituoti literatūrologės profesorės Vandos Zaborskaitės laiško, rašyto mokytojai, eilutes: ,,Ačiū už gražią knygelę ,,Nutolusių dienų šviesoj“. Sveikinta kiekviena kruopelytė atsiminimų, kurie papildo mūsų praeities kultūros vaizdą. Jūs kruopščiai, su dėmesiu ir meile kalbat apie gyvenime sutiktus, įdomius žmones – man tai atrodo prasminga ir svarbu – atleiskit, kad taip vėluodama dėkoju, bet, deja, ,,apsisukimų“ tempas pastebimai sulėtėjęs. Linkiu gražių kūrybos dienų. Jūsų Vanda Zaborskaitė“.

Apie Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos ir ,,Tėkmės“ klubo narę Jadvygą Černiauskienę prisiminimais dalinosi ,,Tėkmės“ klubo pirmininkė Emilija Krušinienė, monsinjoras Stanislovas Stankevičius. Poetės eiles deklamavo Alovės mokyklos mokytojos:  Jūratė Petkevičienė, Loreta Alksninienė, Danutė Jakubavičienė, Lina Peckutė, mokinė Ugnė Juškelytė. Savo kūrybą skaitė tėkmiečiai: Aušra Janonienė, Ona Baltrukevičienė, Ramutė Biesevičienė, Mudita Makaveskienė, Stasys Šukys, Alfonsas Vitkauskas, Emilija Krušinienė. Posmus keitė dainos…

Literatūrinėje popietėje ,, Nutolusių dienų šviesoj“ dalyvavo ne tik Alytaus apskrities literatų klubo ,,Tėkmė“ nariai, bet ir Alovės bendruomenės ,,Susiedai“, mėgėjų meno kolektyvas ,,Alovita“ (vadovas Henrikas Janukaitis), literatę pažinoję kaimo bendruomenės nariai.

Renginio metu Alytaus rajono viešosios bibliotekos direktorius Aivaras Vyšniauskas pagerbė ir įteikė padėkos raštus bei knygas ištikimiausioms Alovės bibliotekos skaitytojoms, mokytojoms, Anelei Balčiūnienei ir Nijolei Berteškienei.

Jauku buvo klausytis posmų ir dainų, šildė ne tik židinyje linksmai spragsinčios malkos, bet ir ,,Susiedų“ bendruomenės narių paruošta žolelių arbata ir dzūkiškos bandos, kuriomis vaišino tautinio paveldo puoselėtoja Janina Damkauskienė.

 

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Alovės filialo vyresn. bibliotekininkė
Birutė Jarusevičienė