Alytaus rajono viešoji biblioteka

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Grožinė literatūra
Jaunimo garantijos
Knygų recenzijos
Literatūra vaikams
Naujienos
Naujos knygos
Parodos
Renginiai
Šakinė literatūra
final-logo

Alovės istorija – verta knygos

Spausdinti

Rugpjūčio 4 d. Alovės bibliotekoje vyko Alovės istorija besidominčių kraštiečių susitikimas.

Sulaukėme svečio iš Vilniaus, kraštotyrininko Juozo Miglino bei krašto istorija besidominčio alytiškio Juozo Katlausko. Abu jie yra baigę Alovės vidurinę mokyklą ir abu yra neabejingi šio krašto praeičiai. Susitikimo metu svečiai pasidalino savo pastebėjimais bei įžvalgomis ir ragino susirinkusius fiksuoti tai, kas rytoj gali būti jau pamiršta.

Susitikimą pradėjome pažintimi su kraštotyros informacijos interneto svetaine „Dainavos kraštas“ (www.dainavoskrastas.lt). Ją pristatė šių eilučių autorė. Svetainė gali būti įdomi visiems, fiksuojantiems praeities ir dabarties įvykius, nūdienos aktualijas.

Aplankėme ir Alovės pagrindinės mokyklos istorijos muziejų. Su juo supažindino muziejaus vadovė, mokytoja Lina Peckutė. Kraštotyrininkas Juozas Miglinas apgailestavo, jog ankštos patalpos trukdo muziejų papildyti įdomiais eksponatais.

Diskusijas tęsėme bibliotekoje, kur pokalbis palengva įsisiūbavo. Visi susirinkusieji turėjo ką pasakyti, kuo pasidalinti, kuo pasidžiaugti.

Alovės klebonas monsinjoras Stanislovas Stankevičius pasiguodė, kad ,,Alovės bažnyčia yra pati „biedniausia.“ Iš senų laikų išlikusių meno kūrinių bažnyčia neturi, už patarnavimus nustatytų kainų nėra, o aukojama kiek kas nori bei išgali…“

Alovės pagrindinės mokyklos direktoriaus funkcijas vykdanti Loreta Alksninienė ir mokytoja Jūratė Petkevičienė įsipareigojo pasirūpinti mokyklos istorijos įamžinimu bei išsaugojimu.

Anot jauniausios susitikimo dalyvės, Alovėje gimusios, augusios bei čia gyvenančios Auros Grigaravičiūtės – Česnulienės, (šiuo metu vadovaujančios Alytaus teisėsaugos ir teisėtvarkos muziejui), Alovės istoriją chronologiškai galėtume atsekti nuo 1541 metų. Daugybę dokumentų apie Alovę ji suradusi Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių skyriuje.

Susitikimo pabaigoje nutarėme ir toliau individualiai kaupti bei analizuoti surinktus dokumentus, o ateityje vėl grįžti aptarti pasiektų rezultatų. Pradinė medžiaga yra, turime ir viziją, belieka atrasti žmonių, kurie įsijungtų į kraštotyrinę veiklą. Tuomet jau galėtume pakalbėti ir apie bendrą knygos koncepciją.

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Alovės filialo vyresn. bibliotekininkė
Birutė Jarusevičienė
Nuotr. autorės